Renoveren

Concept of maatwerk?

Waardevaste en duurzame woningen in een leefbare omgeving. Woningen die nu en morgen optimaal wooncomfort bieden. We bieden twee producten om dat mogelijk te maken.


 

Conceptueel Renoveren

Onder de noemer Renovatie Concepten voeren we renovatieprojecten uit aan de hand van een gestandaardiseerde werkwijze waarbinnen veel keuzevrijheid is. Hierbij gaan we uit van referentiewoningen. We combineren twee sterke punten: onze kwaliteiten op het gebied van product- en procesdenken en onze jarenlange ervaring in de uitvoering van grootschalige renovatietrajecten. Het resultaat: een korte voorbereidingstijd en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Lees meer

 

 

 


Renoveren op maat

Als woningcorporatie staat u vanuit uw sociale doelstellingen voor de grote opgave om uw woningbezit te verduurzamen. Uw bewoners willen daarbij graag een fraaie uitstraling, meer comfort en een veilig gevoel in hún thuis. En natuurlijk lage woonlasten! Pas dan is er sprake van een duurzame woning. Hierom zijn uw wensen per project verschillend. Dit vraagt maatwerk. Wat betreft de werkzaamheden die nodig zijn, en de mate waarin u zelf intensief bij de werkzaamheden betrokken bent of juist zoveel mogelijk uit handen wilt geven.

Lees meer


 

Whitepaper: Bestaande woningvoorraad verduurzamen. Hoe doe je dat? 

Worstelt u met de vraag of het verduurzamen van uw portefeuille wel rendabel is? Daar kunt u vanaf nu mee stoppen. BAM Wonen heeft een whitepaper opgesteld, waarin staat beschreven hoe u de bestaande woningvoorraad kunt verduurzamen. Op korte termijn is het mogelijk om de CO2-uitstoot terug te dringen en om energie te besparen. U kunt de verduurzamingsinvesteringen eerder of sneller terugverdienen en tegelijkertijd voor bewoners het wooncomfort vergroten en hun woonlasten verlagen. De volgende vier succesfactoren komen aan bod:

  • Inventarisatie geschiktheid en mogelijkheden
  • Het maken van een sluitende businesscase
  • Het structureel draagvlak creëren onder bewoners
  • Flora en fauna integraal met de renovatie meenemen

Download whitepaper

Heeft u naar aanleiding van dit whitepaper vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen. Veel plezier met lezen en succes met de verduurzamingsopgave die voor u ligt. 
 


 

'Verduurzaming van ons woningaanbod geeft mij de zekerheid die ik zoek'

Dennis Verhagen, portefeuillemanager Woningen en Winkels Nederland, MN