Bewonersparticipatie bij renovatie

Hoe betrekken we bewoners bij de renovatie van hun woning? Hoe kunnen we rekening houden met hun persoonlijke situatie, zodat we de hinder beperken? En hoe bouwen we aan een vertrouwensband met de bewoner tijdens het uitvoeren van het werk? Als geen ander kennen wij de antwoorden op deze vragen. 

BAM Wonen is namelijk de grondlegger van het handboek ‘Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering’ (2010). Dit handboek wordt veel gebruikt door andere bouwondernemingen en corporaties. In dit handboek gaan we uit van acht opeenvolgende fases waarin een renovatietraject zich voltrekt. Bij elkaar vormen ze de woonreis die de bewoner maakt.

•    Bewustwording
•    Oriëntatie
•    interesse
•    Participeren
•    Voorbereiden
•    Uitvoeren
•    Opleveren
•    Wonen

Hoge bewonerstevredenheid
Uiteraard is het handboek ‘Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering’ ook voor onszelf de basis voor het vormgeven van de participatie- en communicatiestrategie. Met als resultaat dat bewoners ons gemiddeld het rapportcijfer 8 toekennen voor de uitvoering van onze renovatietrajecten. Wat waarderen de bewoners in het bijzonder? Voordat we beginnen, ontmoeten we de bewoners twee keer bij hen thuis. We horen wat zij belangrijk vinden en wat er bij hen speelt. Zo kunnen we bij ouderen bijvoorbeeld rekening houden met de tijden waarop de thuiszorg komt. Of bij jonge gezinnen met de schoolvakanties van de kinderen. 

Tijdens de bewustwordingsfase (de fase waarin we het plan verder uitwerken) betrekken we de bewoners en luisteren naar de keuzes die zij zelf graag maken. Deze keuzes kunnen zowel betrekking hebben op de renovatie zelf als op het proces. We zijn eerlijk over de overlast waarmee bewoners te maken krijgen. Als het nodig is, stellen we de verwachtingen bij. Naast projectervaring zijn het juist de communicatieve vaardigheden die maken dat ons uitvoeringsteam renovatieprojecten soepel en met hoge bewonerstevredenheid uitvoert.