Bewonerscommunicatie bij verduurzaming

Door duurzame woningverbetering hebben we voor ruim 10.000 huishoudens meer wooncomfort gerealiseerd. Wij weten door die ervaring dat iedereen daarbij profiteert van goede bewonerscommunicatie.  De verduurzaming van een woning levert een huurder meer wooncomfort op, maar in eerste instantie betekent het voor bewoners vooral enige hinder. Toch lukt het ons steeds weer om mogelijke bezorgdheid om te zetten naar een groeiend enthousiasme voor verduurzaming. Aandacht voor de mens achter de voordeur en passie voor ons werk. Zo maken wij van huurders fans!

 

Bewonerscommunicatie

Flexibel in aanpak, voorspelbaar in resultaat

Zo uniform als woningtypen kunnen zijn, zo divers zijn bewoners en opdrachtgevers. Daarom is onze aanpak op hoofdlijnen altijd hetzelfde, maar in uitvoering altijd maatwerk. Hierbij hebben wij oog voor de verscheidenheid aan bewoners en de wensen van opdrachtgevers.

Communicatie vooraf

Voordat een verduurzamingstraject van start kan, moet 70% van de bewoners instemmen met de plannen. Wij helpen graag met dit wettelijk verplichte voortraject. Gemiddeld stemt 96% van de bewoners in met renovaties waar wij bij betrokken zijn. Wij halen vooraf informatie op bij bewoners over de huidige staat van de woning en leggen hen uit wat we van plan zijn. Ook laten we hen zien hoe zij met ons kunnen communiceren tijdens het project. 

Communicatie tijdens werkzaamheden

Tijdens de renovatie willen bewoners zo min mogelijk overlast ervaren. Door goede bewonerscommunicatie kunnen bewoners hun dagelijks leven om de ingrijpende werkzaamheden heen plannen. Op ons online platform b.Home kunnen bewoners op elk gewenst moment alle informatie en contactmomenten van een renovatieproject vinden. Onderdeel daarvan is een WhatsAppgroep voor bewoners en u als verhuurder. Voor bewoners die liever offline communiceren, kunnen we helpen bij huiskamerbezoeken en hebben we kluskalenders en bewonersboekjes.

Uithuizen

Tijdens onze renovatie- en verduurzamingstrajecten blijven de bewoners zoveel als mogelijk in hun huis wonen. Dit is kosteneffectief en bewoners blijven in hun vertrouwde omgeving. Uiteraard behoort uithuizen op medische gronden ook tot de mogelijkheden. Uw bewoners verdienen een maatwerkbeleving en een dito aanpak. En dat verzorgen wij.

In het kort 

  • Flexibel in aanpak, voorspelbaar in resultaat. Huurders en opdrachtgevers weten bij ons altijd waar ze aan toe zijn.
  • Afhankelijk van de wens, kan alle of een deel van de bewonerscommunicatie bij ons gelegd worden. Maar je haalt het beste uit BAM Wonen wanneer wij huurders vanaf het prille begin mogen enthousiasmeren, informeren en begeleiden.