Europese subsidie voor innovatieproject BAM

11 mei 2015 14:19 - BAM Wonen bv

De Europese Commissie heeft een voorstel goedgekeurd voor het REnnovates-innovatieproject van BAM. De toekenning van een projectsubsidie van circa € 5 miljoen maakt deel uit van Horizon 2020, hét Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. BAM beschouwt REnnovates als de volgende stap in het seriematig renoveren van woningen.

Het REnnovates-project is ontwikkeld door BAM Advies & Engineering en BAM Woningbouw W&R- Renovatie als uitbreiding op het omvangrijke innovatieprogramma de Stroomversnelling, waarbij oudere woningen worden gerenoveerd naar zogenoemde nul-op-de-meter-woningen. Hiervoor wordt de gasaansluiting verwijderd en uitsluitend gebruik gemaakt van elektriciteit in de woning. De elektrische energie wordt opgewekt door zonnepanelen en de warmte door warmtepompen, waardoor de stromen op het elektriciteitsnetwerk toenemen. Doel van de Stroomversnelling is om zo’n 111.000 woningen aan te pakken en energieneutraal te maken.

Grote invloed op energienetten

 Het innovatieprogramma Stroomversnelling heeft een grote invloed op de energienetten. Daarom is netbeheerder Stedin één van de projectpartners. Huishoudens gebruiken in het project uitsluitend nog elektriciteit. In de winter is daardoor een grote vraag naar stroom en in de zomer is juist sprake van een overschot, omdat bewoners zelf energie opwekken met zonnepanelen en deze energie willen terugleveren aan het net. Door sturing met warmtepompen en het opvangen van deze pieken met accu’s, is het voor Stedin mogelijk om kostbare investeringen in meer capaciteit op het elektriciteitsnetwerk te minimaliseren of te voorkomen. BAM verwacht dit op termijn als nieuwe dienstverlening aan de netbeheerders te kunnen aanbieden. Het REnnovates-innovatieproject omvat tweehonderd woningen in het traject van de Stroomversnelling.

Europees consortium 

BAM heeft voor het innovatieproject samenwerking gezocht met acht Europese partners. Het consortium omvat nog twee bouwondernemingen, Mostostal (Polen) en Mondragon (Spanje). De Nederlandse netbeheerder Stedin onderzoekt wat de impact op het netwerk is. België is in het consortium vertegenwoordigd met de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO/EnergyVille, de Vlaamse start-up op het gebied van ‘smart grids’ Enervalis en met Belfius Bank. De overige partners zijn MassiveCell Technologies, een Finse start-up die innovatieve batterijsystemen bouwt, en het Duitse KEO, een elektronicafirma die zijn communicatiestandaard EEBus inbrengt.