Lefier en BAM starten in Emmen met 17 nul-op-de-meter woningen

13 april 2016 12:08 - BAM Wonen bv

In opdracht van woningcorporatie Lefier start BAM eind mei met de realisatie van 17 nul-op-de-meter woningen (NOM-woningen) aan de Laan van ’t Kinholt in Emmen. Het project maakt deel uit van het landelijke initiatief De Stroomversnelling. Eerder heeft BAM in dezelfde wijk 1 woning getransformeerd naar een NOM-woning. Met instemming van de bewoners volgen nu nog 17 woningen in hetzelfde woonerf.

De Stroomversnelling is een convenant tussen bouwers, woningcorporaties en overheid dat uiteindelijk moet leiden tot de renovatie van 11.000 sociale huurwoningen met gelijkblijvende woonlasten voor de huurders. Veel woningen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn koud, vochtig en tochtig. De isolatie, ventilatie en installaties zijn vaak verouderd. De installaties in een NOM-woning zorgen ervoor dat er (over het jaar gezien) net zoveel duurzame energie wordt opwekt als dat er normaliter wordt gebruikt. Het ontwerp van BAM voldoet aan het NOM-Keur en heeft zich reeds in 150 woningen bewezen. De NOM-woningen komen in de naoorlogse woonwijk Emmerhout. Het stedenbouwkundig plan van deze wijk wordt gezien als uniek in zijn tijd doordat de wijk is ontwikkeld vanuit één concept voor bebouwing, openbaar groen en verkeer. Belangrijk voor Emmerhout was de introductie van het woonerf. Het ontwerp voor de NOM-woning van Wenink Holtkamp Architecten creëert een vernieuwing die past in de wijk omdat het woningblok dezelfde architectonische kenmerken behoudt:

  • Heldere beëindiging van het woningblok
  • Kaders benadrukken de individualiteit van de woning
  • Borstwering als krachtig horizontaal element

Voor de realisatie van de NOM-woningen in Emmen werkt BAM Woningbouw samen met zusteronderneming BAM Bouw en Techniek. BAM realiseert de NOM-woningen in nauwe samenwerking met haar co-makers. BAM AAM neemt vervolgens de woningen voor een periode van 40 jaar in exploitatie.