Op naar 100% duurzaam hout!

6 april 2018 14:49

BAM meet halfjaarlijks het volume van duurzaam ingekocht hout door haar Nederlandse werkmaatschappijen. Dit gebeurt door een enquête bij de belangrijkste leveranciers die 90% van al het hout leveren aan BAM in Nederland. “De toepassing van hout uit verantwoord beheerde bossen is de beste garantie om illegale ontbossing tegen te gaan” aldus Peter Gijsen, coördinator duurzaam hout bij BAM Bouw en Vastgoed Nederland. “Wereldwijde ontbossing is verantwoordelijk voor 20% van alle CO2-emissies”. De toepassing van duurzaam hout past uitstekend bij de duurzaamheidsdoelstellingen van BAM ten aanzien van klimaatverandering en de circulaire economie.

Uit de laatste meting over 2017 blijkt dat 97% van al het hout dat BAM in Nederland inkoopt uit verantwoorde beheerde bossen komt. 87% hiervan betreft FSC-hout en 10% PEFC-hout. BAM heeft als partner van FSC Nederland een voorkeur voor FSC hout, maar als dit niet verkrijgbaar is, is PEFC een goed alternatief.

‘Onze ambitie is het gebruik van gecertificeerd duurzaam hout naar 100% te brengen. Daarnaast willen wij dat hout als bio-based, hernieuwbare grondstof daar waar mogelijk en zinvol andere materialen als kunststof, staal of beton gaat vervangen’, aldus Peter Gijsen. ‘Tenslotte pleiten wij ervoor dat met name voor tropisch hardhout ook naar minder bekende houtsoorten gekeken wordt zodat de exploitatie van verantwoord beheerde bossen in de tropen nog rendabeler wordt. FSC Nederland heeft hiervoor het onderzoek rond de “Lesser known timber species” uitgevoerd.’