PROVADA Dag 1: Kijken door een andere bril

6 juni 2018 13:59

Al meer dan twintig jaar werkzaam bij BAM en als vaste bezoeker van de PROVADA is Dinant te Brinke geen onbekende op de beursvloer. Toch staat er sinds kort een andere functie vermeld op zijn visitekaartje. In april maakte hij als directeur de overstap van BAM Bouw en Techniek naar BAM Wonen. Wat viel hem de eerste weken op? En welk thema op de PROVADA trok zijn aandacht, kijkend vanuit een andere bril dan voorgaande jaren? Je leest het in deze blog.

Langjarige klantrelaties
“Komende van BAM Bouw en Techniek zijn het vooral de verschillen die mij opvallen. Bij BAM Wonen draait het minder om tenders. Door aanbestedingen is er bij BAM Bouw en Techniek vaker sprake van eenmalige klantrelaties, waarbij vooral contractuele afspraken centraal staan. Veel ligt al vast en aanpassingen leiden nog weleens tot discussies. Bij BAM Wonen zijn er meer langjarige klantrelaties. Je zit echt vroeg aan tafel om wensen te bespreken en samen afspraken te maken. Dat biedt tijdens de ontwerpfase meer ruimte voor een flexibele aanpak, wat het proces soepeler maakt.”

Geoliede machine
“Dat brengt mij meteen bij het tweede verschil dat ik waarneem. Bij beide onderdelen van BAM werken echte vakidioten, maar wel met een andere voorliefde. Zie ik bij BAM Bouw en Techniek vooral veel enthousiasme voor de technische kant, bij BAM Wonen zie ik dat mensen er alles aan doen om het bouwproces een ‘geoliede machine’ te laten zijn. Hoe werken we in de keten optimaal samen, zodat iedereen zijn werk goed kan doen? En hoe kunnen we dat proces standaardiseren? Een andere benaderingswijze en in mijn ogen minstens zo leuk en interessant.”

Circulariteit
“Een thema dat duidelijk naar voren kwam op de PROVADA is circulariteit. Een thema dat aansluit bij de duurzaamheidsambities van BAM Wonen en dat bij het Rijk hoog op de agenda staat, want grondstoffen worden steeds schaarser. Uitgangspunt bij circulair bouwen is dat de hele keten samenwerkt om de waarde van grondstoffen te behouden. Hoe? Door hergebruik van materialen en toepassing van modulaire componenten die remontabel zijn. Binnen BAM Bouw en Techniek zijn al mooie projecten gerealiseerd, zoals het Circl-paviljoen van ABN AMRO aan de Amsterdamse Zuidas en het gemeentehuis in Brummen. Bij de AM-gebiedsontwikkeling van de Bijlmerbajes staat dit thema ook centraal”.

Bouwen aan de toekomst
“Op het gebied van circulair bouwen zijn zeker nog stappen te zetten bij BAM Wonen, maar de ambitie is er. De kennis en ervaring die ik rondom dit thema heb opgedaan, neem ik in elk geval mee. Uiteraard ga ik me ook bezighouden met andere belangrijke thema’s binnen BAM Wonen, zoals ketensamenwerking en marktsegmentteams. De komende tijd staat vooral in het teken van oriënteren, kennismaken met nieuwe collega’s en verder ‘bouwen’ aan mijn netwerk. Zodat ik volgend jaar op de PROVADA in gesprek kan gaan met oude én nieuwe relaties!”

Dinant te Brinke