PROVADA Dag 3: Verduurzamen vereist meer technische kennis

8 juni 2018 09:47

Wie het programma van de PROVADA erop naslaat, ziet veel duurzame onderwerpen terug. En dat is niet verwonderlijk als je bedenkt dat duurzaam bouwen de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen in Nederland. BAM Wonen Projectmanagers Hans Spruit en David Buitenhuis kunnen daarover meepraten. Wat is er zoal veranderd? Je leest het in hun blog.

“Een paar jaar geleden konden we niet vermoeden dat BAM nu koploper zou zijn in het ontwikkelen en realiseren van nul-op-de-meterwoningen. Inmiddels hebben we er al zo’n duizend op onze naam staan en dat aantal groeit nog steeds. Als bouwer hebben we duurzame woningen volledig omarmd. Daar gingen wel de nodige discussies over innovatie aan vooraf. Hoe dragen we bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen? En hoe komen we tegemoet aan de wensen uit de markt? Want we merken ook dat steeds meer consumenten prettig willen wonen met aandacht voor het milieu.”

Verduurzamen op maat
“Zo herinneren we ons nog goed een gezin dat te kennen gaf gasloos te willen wonen, dus zonder cv-ketel, terwijl het realiseren van hun woning met gasaansluiting al opgestart was. Hoewel de koopwoning nog opgeleverd moest worden, had dat heel wat voeten in de aarde. Het stelde ons als bouwer voor een dilemma, want een pasklare oplossing was er destijds niet. Die kwam er wel, in de vorm van het aanbieden van het Aanvullend Individueel Energiepakket. Hiermee kunnen kopers hun woning individueel en op maat verregaand verduurzamen met bijvoorbeeld een warmtepomp.”

Samen in Stroomversnelling
“Bij het realiseren van nul-op-de-meterwoningen trekken we samen op met andere partijen. Dit doen we onder andere in de Stroomversnelling, een gezamenlijk initiatief van onder meer bouwers, woningcorporaties, gemeentes en netbeheerders. Samen zetten we de schouders onder de energietransitie. We behaalden al mooie resultaten. Zo bleken de huurwoningen die verduurzaamd werden, zuiniger dan voorspeld en leveren ze meer energie op dan er wordt verbruikt.”

Investeringen terugverdienen
“Uiteraard lopen we soms ook tegen uitdagingen aan. De kosten zijn vaak punt van discussie. Alles heeft een prijs, verduurzaming ook. Wil je er profijt van hebben, dan zul je eerst moeten investeren. Vergelijk het met de aanschaf van een duurzame auto. Wil je een elektrisch of een hybride model met dezelfde motorcapaciteit als een dieselauto? Dan ben je in het begin duurder uit. Maar die investering verdient zich later terug. Wat ook meespeelt, is dat de concurrentie tussen producenten van bijvoorbeeld warmtepompen nog op gang moet komen. Op dit moment zijn er weinig producenten van warmtepompen en is er veel import. Bovendien is voor de woningbouw maar een beperkt aantal luchtwaterwarmtepompen geschikt om gasloos mee te bouwen”

Specifieke kennis nodig
Door de alle duurzame ontwikkelingen zien we dat techniek een steeds grotere rol speelt in de bouw. Vroeger kon bij wijze van spreken iedereen een woning bouwen. Een duurzame woning bouwen vereist echter specifieke technische kennis. Zeker met het oog op de nieuwe wettelijke eisen voor energieneutrale nieuwbouw (BENG-eisen) die in 2020 gaan gelden. Gelukkig is deze kennis binnen BAM ruim vertegenwoordigd. Wij zijn klaar voor een (nog) duurzamere toekomst!”

Hans Spruit en David Buitenhuis