Sloop kantoorgebouw aan de Fultonbaan in Nieuwegein gestart

17 oktober 2019 16:20

Eind september is de firma Boverhoff in opdracht van HABO GWW gestart met de sloop van het kantoorgebouw aan de Fultonbaan 70 in Nieuwegein. De sloop en nieuwbouw van het kantoorgebouw is onderdeel van de (her)ontwikkeling van het gebied Rijnhuizen door de gemeente Nieuwegein. BAM wonen realiseert hier, in opdracht van Woningcorporatie Mitros, straks 126 sociale huurappartementen. Alle appartementen worden gasloos en BENG 1, 2 en 3 ready. We verwachten medio 2021 op te leveren.

Parkeren
Parkeren kan grotendeels op het binnenterrein en deels onder het gebouw. Aan de Fultonbaan worden 25 parkeerplaatsen gerealiseerd. Op het terrein zijn plaatsen gereserveerd voor vier elektrische deelauto’s en vier elektrische deelfietsen van We Drive Solar. Deze zijn (via abonnement) beschikbaar voor de huurders en ook voor omwonenden. Het parkeerterrein blijft openbaar en wordt deels eigendom van de gemeente.

Herontwikkelen
Herontwikkelen betekent in dit project de transformatie van (leegstaande) kantoorpanden door sloop/nieuwbouw of ver(nieuw)bouw, in combinatie met een stevige kwaliteitsimpuls. Het gebied Rijnhuizen is al volop in ontwikkeling. Veel kantoorpanden zijn of worden getransformeerd naar woningbouw. In Rijnhuizen komen maximaal 2.200 woningen, waarvan minimaal 400 zijn gereserveerd voor grondgebonden woningen langs het Merwedekanaal.

Wonen, werken en recreëren
In de Structuurvisie 2030 heeft de gemeente Nieuwegein de ambitie uitgesproken om samen met gebiedspartijen het strategisch gelegen gebied Rijnhuizen te (her)ontwikkelen van een monofunctioneel werkgebied naar een gemengd, hoogwaardig gebied voor de functies wonen, werken en recreëren. Het gebied heeft veel cultuurhistorische- en landschappelijke kwaliteiten, zoals het oude kasteel Rijnhuizen, het Fort Jutphaas, de waterwegen, de oude kasteellaan en de restanten van het landgoed. Daarnaast is het gebied goed bereikbaar en daardoor ook aantrekkelijk voor woon- en recreatieve functies.