Woondiensten Aarwoude en BAM Wonen tekenen overeenkomst voor verduurzaming 104 woningen naar nul-op-de-meter in Leimuiden, Woubrugge en Langeraar

16 januari 2020 20:35

Woondiensten Aarwoude en BAM Wonen hebben de overeenkomst ondertekend voor de verduurzaming van 104 woningen in Leimuiden, Woubrugge en Langeraar. De woningen uit de jaren zestig worden verduurzaamd naar nul-op-de-meter (NOM).

De renovatie naar NOM maakt de woningen energieneutraal en gasloos en draagt bij aan een hoger wooncomfort voor de huurders. De woningen worden all-electric door het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp en warmte-terugwininstallatie.  Daarnaast worden de daken, gevels en kruipruimte geïsoleerd en worden de woningen voorzien van nieuwe kunststof kozijnen met triple glas. Deze installaties zorgen ervoor dat over een heel jaar de woning net zoveel energie opwekt als een huishouden gemiddeld verbruikt. Hierbij worden gelijkblijvende woonlasten gegarandeerd aan de bewoners.

De renovatie wordt in bewoonde staat uitgevoerd. Door het gekozen concept worden de gevels, daken en de energiemodule geproduceerd in de fabriek en prefab aangeleverd op de bouw. Wat overblijft is de aftimmering en het installatiewerk. Hierdoor blijft de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk beperkt. Als het toch even te hectisch is, heeft Woondiensten Aarwoude een zogeheten ‘rustwoning’ waar bewoners tijdelijk terechtkunnen.

Woondiensten Aarwoude kiest voor een renovatie naar NOM, omdat de corporatie het belangrijk vindt dat bewoners in een duurzame en comfortabele woning wonen. Danny Visser, bestuurder van Woondiensten Aarwoude: “Onlangs presenteerden wij ons nieuwe ondernemingsplan. Daarin is verduurzaming een speerpunt. Wij zijn bereid om veel te investeren in het verduurzamen omdat die investering ook heel veel oplevert. Ten eerste krijgen bewoners een veel comfortabelere woning, zonder huurverhoging en er wordt een zo’n laag mogelijke EPV-vergoeding gevraagd. Ten tweede gaan de woonlasten van bijna alle bewoners omlaag. Ten derde draagt Woondiensten Aarwoude zo bij aan een beter milieu voor toekomstige generaties. Ik zie dit als onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Het verduurzamingsproject dat in 2020 uitgevoerd wordt, is de grootste investering die Woondiensten Aarwoude ooit deed. Niet eerder werden in de gemeente Kaag en Braassem of Nieuwkoop bestaande woningen zo ingrijpend verduurzaamd. Danny Visser: “De kennis en ervaring van BAM Wonen geeft ons veel comfort. Het is voor een relatief kleine corporatie prettig om te kunnen vertrouwen op alle ervaringen die BAM Wonen in de afgelopen jaren met dit soort projecten heeft opgedaan.”

De 70% participatie is inmiddels behaald voor de 51 woningen in Leimuiden. BAM Wonen verwacht de werkzaamheden in Leimuiden in het voorjaar te kunnen starten en de woningen worden naar verwachting voor de bouwvakantie opgeleverd. Langeraar en Woubrugge volgen daarna.