Woningcorporatie Trudo en BAM Wonen tekenen overeenkomst voor de realisatie van 89 sociale huurwoningen in Eindhoven

15 december 2020 13:01

Jos Goijaerts, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en Frans Fonteijn, directeur Zuid bij BAM Wonen, hebben de aannemingsovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van 89 woningen aan de Telefoonstraat en de Sportlaan / Hastelweg in Eindhoven. Beide partijen bekrachtigen hiermee hun samenwerking en tekenen voor het realiseren van twee prachtige en duurzame projecten waarvan de start volgens planning in mei 2021 begint. 

Woningcorporatie Trudo is gekomen tot een sloop-nieuwbouwproject op beide locaties. Voor de Sportlaan / Hastelweg betekent dit een vervangende nieuwopgave van 73 woningen. Aan de Telefoonstraat leidt dit tot de bouw van zestien nieuwe woningen. Voor beide projecten worden deels dezelfde woningtypen/-concepten uitgewerkt.

Werk in uitvoering
De aannemingsovereenkomst betreft een sloop-nieuwbouw project aan de Telefoonstraat en de Sportlaan / Hastelweg. Aan de Telefoonstraat worden elf bestaande woningen gesloopt en zestien nieuwe woningen gerealiseerd. Aan de Sportlaan / Hastelweg worden 72 woningen gesloopt. BAM Wonen realiseert op deze locatie 57 nieuwe eengezinswoningen en zestien seniorenwoningen. Een aantal van de huidige bewoners zal terugkeren naar de nieuwbouwwoningen. In afstemming met deze bewoners is daarom besloten het project in twee fases uit te voeren. Nadat de bewoners zijn over verhuisd naar de nieuwbouw van fase 1 zal gestart worden met fase 2. BAM Wonen zal de huurderbegeleiding verzorgen voor de nieuwe woningen. Beide projecten worden in Eindhoven uitgevoerd. De nieuwbouwwoningen zijn duurzaam en gasloos. Het ontwerp van de 89 woningen komt van De Loods architecten uit Aarle-Rixtel.

Jos Goijaerts: “We zijn trots op deze mooie projecten en we hebben veel vertrouwen in BAM Wonen., een partij waar we in het verleden eerder succesvol mee hebben samengewerkt. In de Sportlaan/Hastelweg heeft na een langjarige discussie een grote meerderheid van de huidige bewoners ingestemd met de sloop. We kunnen deze mensen maatwerkoplossingen bieden, zoals het feit dat er 14 woningen blijven staan en ingrijpend gerenoveerd worden. En doordat we in meerdere fases bouwen, kunnen de mensen in de buurt blijven wonen. De concept-woning van BAM Wonen past prima bij deze aanpak.”

Frans Fonteijn: “BAM Wonen zit inmiddels drie jaar met haar kantoor aan de Looyenbeemd in Eindhoven en gaat nu “achter” ons kantoor, aan de Sportlaan / Hastelweg deze mooie grondgebonden woningen realiseren in opdracht van Trudo. We zijn verheugd met deze hernieuwde samenwerking en er is er aan ons alles aangelegen om van dit project en van de samenwerking een succes te maken.”

Planning
De sloop van de Telefoonstraat is recentelijk gestart. Naar verwachting start de bouw van fase 1, bestaande uit de Telefoonstraat en het eerste deel van de Sportlaan / Hastelweg, medio 2021. Fase 2, bestaande uit het tweede deel van de Sportlaan / Hastelweg, start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022. Medio 2023 is het gehele project gereed.