Samenwerking Vestia en BAM Wonen biedt Hoog Lindoduin tweede jeugd

5 januari 2021 12:59

Het uitzicht op de Scheveningse vuurtoren, op de zee en op de stad komt gewoon weer terug. Net als een deel van de voormalige 182 bewoners. Dat is duidelijk bij de grootscheepse renovatie van Hoog Lindoduin die ondertussen zijn voltooiing nadert. Ooit, in 1965, was dit hoogste gebouw in het stadsbeeld een toonaangevende vernieuwing. Vanaf begin 2021 is het grondig gerenoveerde gebouw voor de komende decennia weer een iconisch stukje Scheveningse horizon geworden. 55 jaar na de eerste oplevering.

De eerste stap van de renovatie begon in september 2018 met het volledig strippen van het gebouw tot ruwbouw niveau. Lang leek het kaalgeplukte karkas op een soort postsorteerrek met een groot aantal lege vakjes waar weer en wind vrij spel hadden. De volgende stap was het inlijmen van de ankers voor de consoles. De bestaande galerijen fungeerden als werkplek. Hierdoor hoefden er geen steigers gebouwd te worden. De bijzondere renovatie heeft veel profijt gehad van het ingespeelde BAM Wonen bouwteam, inclusief de co-makers. Daardoor verliepen samenwerking en coördinatie beduidend soepeler.

Verduurzaming
Na de renovatie omvat het gebouw 143 sociale huurwoningen en 39 vrije sectorappartementen. De oppervlakte van de vernieuwde woningen blijft hetzelfde. In het eerste kwartaal van 2021 krijgt een totaal vernieuwd, verduurzaamd en gemoderniseerd Hoog Lindoduin zijn bewoners weer terug. Zij komen dan in een gasloze woning (Energielabel A++) en gaan elektrisch koken. Een eigen warmtepomp, aangesloten op een duurzame energiebron, levert de warmte voor het tapwater en voor de vloerverwarming. Tevens kan het systeem op zomerse dagen ingezet worden als vloerkoeling. Het hele gebouw wordt aangesloten op een gesloten bronsysteem van 39 dubbele bodemlussen van 290 meter diep in de grond.

Ventilatie
Het vraag gestuurde mechanische systeem zorgt voor een gezonde ventilatie zonder luchtjes. Verder zijn balkons, galerijen en gevels vervangen en zijn de keukens, badkamers en toiletten totaal vernieuwd. Ook hebben de woningen een nieuwe indeling gekregen. De vernieuwde gevel- en geluidsisolatie tussen de woningen hebben nu een moderne isolatiewaarde. Met de nieuwe materialen en moderne kleuren die architect Jan Splinter voor het gebouw heeft bedacht, is de ingrijpende vernieuwing ook zichtbaar aan de buitenkant.

Kiezen voor renovatie
Betonrot, roestvorming door de zeewind, verwarmings-, verlichtings- en ventilatieproblemen en gehorigheid hadden Vestia in 2015 voor een moeilijke keuze geplaatst. Moesten zij slopen of renoveren? Vervangende nieuwbouw stuitte op flinke bezwaren. Verder vereiste deze variant extra erfpachtgrond voor gebouwde parkeervoorzieningen. Als gevolg van de Nieuwe Woningwet die per 1 juli 2015 van kracht is geworden en omdat het om erfpachtgrond gaat, was voor deze variant een ’markttoets’ nodig, waarbij ook externe partijen in de gelegenheid gesteld moesten worden om een plan te maken. Hierdoor ontstond de kans dat de locatie voor sociale woningbouw verloren zou gaan aan commerciële marktpartijen.

Met die overwegingen in het achterhoofd heeft Vestia uiteindelijk gekozen voor een levensduurverlenging van 40 jaar waarbij alle gebreken worden aangepakt. Onderdeel van het forse pakket maatregelen was de doelstelling van Vestia om de woningen voor 2050 de woningen gasloos te hebben.

Duurzame samenwerking
Arie de Graaf, Projectleider van Vestia vertelt: “We hebben voor BAM Wonen gekozen vanwege hun doortimmerde bouwkundige plan. Zoals de volbeton galerijconstructies. Vanuit onze duurzaamheidsdoelstelling wilden we een gasloos energiesysteem hebben. Daarom zijn we met BAM Wonen, hun co-makers en warmtepompproducent Itho Daalderop om tafel gegaan om samen de beste aanpak te vinden. Door al onze wensen, kennis en ervaring rond duurzame energie te bundelen, zijn we met elkaar op deze oplossing uitgekomen. De uitstekende isolatie maakte dat we kunnen volstaan met een relatief kleine (2,5 kW) warmtepomp per woning. Zonder meer de kwalitatief beste en financieel meest haalbare oplossing. Verduurzamen doe je echt samen.”

Open structuur
Vanaf dag één was er een open organisatiestructuur waardoor een samenwerking is ontstaan waarbij alle betrokken partijen echt naar elkaar luisterden zonder de uitgangspunten uit oog te verliezen. Een mooi voorbeeld van de samenwerking was het implementeren van een gasloos concept in een al uitgewerkt renovatieplan. Het complete team was terug gegaan naar de tekentafel en binnen twee weken lag er een vernieuwd plan dat aan de achterban gepresenteerd kon worden.

Referentieproject
Verder bleek dat het digitale communicatieplatform zeer op prijs gesteld werd. Omwonenden konden snel aangeven als er overlast van stof, lawaai of verkeersdrukte was. Die zijn soms onvermijdelijk, maar in regelmatig overleg met de omwonenden en de winkels in de buurt is hard gewerkt om die overlast tot een minimum te beperken. Het is door het brede en besluitvaardige duurzaamheidsoverleg en het mooie eindresultaat dat Hoog Lindoduin een welkom referentieproject voor verduurzaming is geworden. “Wanneer je als woningcorporatie wilt verduurzamen, moet je dat direct in het eerste beste project doen dat op stapel staat. Dan moet je met alle betrokken partijen bij elkaar gaan zitten en toekomstgericht knopen doorhakken. Dat werkt het beste. Onze ervaringen met Hoog Lindoduin zijn een nuttige referentie voor andere gemeenten en corporaties”, aldus Arie de Graaf.