Vestia en BAM Wonen tekenen bouwteamovereenkomst voor verduurzaming 132 sociale huurappartementen in Delft

14 juli 2021 14:59

Arjan Schakenbos, Voorzitter Raad van Bestuur van Vestia en Tom Jongen, directeur Zuidwest van BAM Wonen hebben een bouwteamovereenkomst getekend voor de verduurzaming van 132 sociale huurappartementen aan het Lodewijk van Deysselhof in Delft. Het is de bedoeling dat het appartementencomplex ook wordt voorbereid op de komst van een nieuw warmtenet. 

Marion Timmermans, directeur Onderhoud & Ontwikkeling bij Vestia: “Samen met BAM Wonen onderzoeken we hoe we de woningen kunnen verduurzamen en kunnen voorbereiden voor een aansluiting op een warmtenet. De woningen worden opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt. Op deze manier zorgen we samen dat onze bewoners prettiger wonen en maken we Delft weer een stukje groener.”

“Met de ondertekening van de bouwteamovereenkomst zetten we onze prettige samenwerking voort. In een bouwteam werken we de plannen voor het Lodewijk van Deysselhof uit met als doel een comfortabel thuis voor de huurders van Vestia”, aldus Tom Jongen, directeur Zuidwest bij BAM Wonen.

Vestia selecteert BAM Wonen

Vestia koos BAM Wonen als bouwteampartner uit na een selectie onder diverse partijen. Op dit moment werken BAM Wonen en Vestia verschillende toekomstbestendige varianten uit voor de woningverbeteringen. En BAM Wonen onderzoekt op welke wijze binnen de strakke financiële kaders het complex gereed gemaakt kan worden voor de aansluiting op het warmtenet. Dit is het derde project dat BAM Wonen in opdracht van Vestia realiseert. Eind mei leverde BAM Wonen de grootschalige renovatie van Hoog Lindoduin in Scheveningen op en de renovatie in de Tweebosbuurt in Rotterdam is momenteel in uitvoering.

Woningen voorbereiden op aansluiting warmtenet

Het complex Lodewijk van Deysselhof van Vestia is toe aan een verduurzamingsaanpak. Vestia wil in de aanpak de woningen voorbereiden op het aansluiten op het nieuwe Open Warmtenet. De gemeente Delft heeft samen met de corporaties Vidomes, Duwo, Woonbron, Vestia en netbeheerder Stedin het initiatief genomen om in Delft een Open Warmtenet aan te leggen. Netverder (dochter van Stedin) legt het net aan en Engie wordt de eerste exploitant. Het toekomstige warmtenet dat naar verwachting in 2023 operationeel is, wordt gevoed met restwarmte uit de Rotterdamse haven, aangevuld met een geothermische bron van de TU Delft.

Vestia en BAM Wonen betrekken bewoners

Vestia vroeg de bewoners welke werkzaamheden zij graag uitgevoerd willen hebben. Ook vroeg Vestia bewoners een klankbordgroep op te richten. Zo kunnen BAM Wonen en Vestia nu, maar ook straks tijdens de uitvoering nauw met bewoners overleggen.