Blog: Streven naar emissieloos bouwen helpt om woningnood in te dammen

fabriek flow

Emissieloos bouwen is binnen handbereik. De CO2-reductie in het transport en op de bouwplaats zorgt voor een lagere stikstofdepositie tijdens de ruwbouwfase. Hierdoor kan er zelfs bij natuurgebieden worden gebouwd om de woningnood tegen te gaan. Houtbouw, productie in de fabriek en het gebruik van elektrisch materieel zijn hierbij onmisbare ingrediënten. Maar ook de samenwerking met nutsbedrijven.

CO2-reductie door houtbouw
Traditionele tunnelbouw, waarbij we beton storten en laten uitharden door het te verwarmen, heeft een hoge CO2-uitstoot. Prefabwoningen van beton zijn al een stap in de goede richting, maar ook daar is de schadelijke uitstoot nog hoog. Wanneer we betonnen funderingen -inclusief de palen- blijven gebruiken maar voor de rest hout als basismateriaal nemen, dan is een CO2-reductie van 85% haalbaar. Hout neemt zelfs CO2 op en dat is nog niets eens in de berekening meegenomen. Door houten huizen in de fabriek te maken, wordt het transport lichter en daarmee duurzamer. Immers, hout weegt minder dan beton.

Elektrisch materieel
De zware transportbewegingen van en naar de bouwplaats zorgen ook voor veel CO2-uitstoot. Daarom gaan we ons materieel zo veel als mogelijk elektrificeren. De prefab-conceptwoning, zoals Flow, kan dan op de bouwplaats met elektrisch materieel worden geassembleerd. Deze totale aanpak heeft een CO2-besparing (en daarmee een samenhangende stikstofbesparing) die gelijk is aan 540 keer heen en weer vliegen tussen Amsterdam en Parijs. Per woning!

Samenwerking nutsbedrijven
Een belangrijke voorwaarde om de weg naar emissieloos bouwen in te slaan, is de medewerking van nutsbedrijven, zoals netbeheerders en energiebedrijven. Zij sluiten een woning pas aan wanneer deze wind- en waterdicht wordt opgeleverd. Maar om elektrisch materieel en materiaal te kunnen gebruiken, is stroom op de bouwplaats nodig. Door een kast om de energiemodule met aansluitpunten heen te bouwen, kan deze wind- en waterdicht worden opgeleverd. Wanneer dit dan wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, kan er met elektrisch materieel worden gebouwd. Vervolgens wordt de grotendeels houten woning over de module heen in elkaar gezet waarna de kast om de energiemodule wordt verwijderd.

In 2030 al emissieloos
BAM heeft de ambitie om al in 2030 emissieloos te bouwen. Als we dat willen bereiken, dan kunnen we niet op onze handen zitten. We moeten nu de transitie inzetten en allemaal innovatief in de wedstrijd zitten. Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te denken én te doen.

Dinant te Brinke
Directievoorzitter BAM Wonen

Deel op social media