BAM Wonen levert 103 verduurzaamde woningen in Landgraaf op aan HEEMwonen

17 maart 2022 08:55

In opdracht van HEEMwonen heeft BAM Wonen 103 woningen in de wijk Ubach over Worms in Landgraaf verduurzaamd. Na de woningverbetering, waarbij zowel duurzaamheids- als onderhoudsmaatregelen zijn uitgevoerd, komen de woningen uit op een energiezuinig label A/A+. De verduurzamingsmaatregelen leveren de bewoners niet alleen meer comfort op maar ook een besparing in de maandelijkse energielasten. 

Hub Moonen, projectleider HEEMwonen: “Met de realisatie van dit project is wederom een bijdrage geleverd aan de verduurzamingsopgave van HEEMwonen met als voornaamste doelen een beter binnenklimaat en lagere woonlasten voor de huurders. Zo kunnen we deze woningen voor de primaire doelgroep nog enkele tientallen jaren exploiteren.”
“We zijn trots op de ketensamenwerking met HEEMwonen waarin we de woningportefeuille toekomstbestendig maken”, aldus Ruud Schuttel, directeur Renovatie op Maat bij BAM Wonen.

Woningverbeterende werkzaamheden
De huurwoningen in de buurt Lauradorp zijn eind jaren vijftig en begin jaren zestig gebouwd. De isolatie en ventilatie van de woningen voldeden niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Door duurzame maatregelen te treffen, verbruiken de woningen na de werkzaamheden minder energie. Tegelijk is aandacht besteed aan een goed binnenklimaat en is groot onderhoud gepleegd. De uitgevoerde werkzaamheden omvatten onder meer: asbestsanering, het isoleren en vervangen van de daken en deze voorzien van zonnepanelen, het vervangen of herstellen van het voegwerk van de gevels en isoleren van de spouwmuren. Ook kregen de woningen nieuwe kunststof kozijnen voorzien van HR+++ glas en een nieuwe kunststof voor- en achterdeur. Er is een ventilatiesysteem aangebracht en er zijn ventilatieroosters geplaatst in de kozijnen. Tevens zijn rookmelders en een koolmonoxidemelder geplaatst en is de elektrische installatie gecontroleerd.