Bouw fase 2 Gashouderskwartier Arnhem gestart

7 juni 2022 09:34

Bron: persbericht BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling dd. 2 juni 2022

In Gashouderskwartier komen totaal 186 woningen, gebouwd in opdracht van BPD en Volkshuisvesting Arnhem. Begin april startte de bouw van fase 2 in Gashouderskwartier. Medio juli gaat ook de bouw van fase 1 van start. Een bijzonder moment dat BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, BAM Wonen en Kuiper Bouw met kopers en andere betrokkenen vierden. Wethouder Ronald Paping van de gemeente Arnhem was aanwezig om de officiële handeling te verrichten.

De bouw van fase 1 start later dan fase 2, omdat er bezwaren waren ingediend op de omgevingsvergunning. Eind oktober 2021 bereikte het gemeentebestuur een akkoord met Van Houtum Recycling voor verplaatsing van de sloperij waarmee de omgevingsvergunning onherroepelijk werd

Ambities en woongenot verweven
Tijdens het feestje op de bouw. “Dat we hier nu staan met iedereen is extra bijzonder”, vertelt projectdirecteur Chrétien van Essen. “Het geduld van de kopers is op de proef gesteld. Gelukkig was er vertrouwen én de sterke wens om in dit bijzondere gebied te wonen; een plek met een rijke historie midden in de stad. Ik ben dankbaar dat we met de bouw van Gashouderskwartier een start kunnen maken met Nieuwe Kadekwartier, een bijzondere, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Nieuwe Kadekwartier wordt een duurzame, inclusieve, leefomgeving. Zo leggen we groene tuinen en daken aan voor het klimaat en de biodiversiteit, zijn de woningen energieneutraal en stimuleren we deelmobiliteit. Het sociale aspect wordt kracht bijgezet door overal ruimte voor ontmoeting te creëren. Mensen wonen veelal aan autovrije straten, zodat je ook voor het huis kunt zitten en spelen. Via wandel- en fietsroutes kom je op pleinen met rust en reuring. Dat laatste vind je vooral in de Melkfabriek, het bruisende hart van Cobercokwartier. Door de enorme variatie van woningaanbod - koop en (sociale) huur, klein en groot, betaalbaar en exclusief – kan een uiteenlopende groep mensen een thuis vinden in Nieuwe Kadekwartier. Ik kijk uit naar de toekomst waarin we gaan doorpakken met Cobercokwartier en Havenmeesterskwartier, een nieuw stoer stuk stad aan de Rijn.

Woord van de wethouder
Wethouder Cathelijne Bouwkamp was niet aanwezig, maar laat weten: “Ik ben blij dat de bouw van Gashouderskwartier nu start. De aanloop van het project was zeer complex, wat zorgde voor onzekerheid bij met name de kopers. Goed dat we nu voortgang kunnen maken met het realiseren van koopwoningen en sociale huurwoningen. Allemaal op een steenworp afstand van het centrum en vlak bij de Rijn. Daarbij zijn de woningen voorbereid op een meer duurzame toekomst: energiezuinig, gasloos en voorzien van zonnepanelen.”

Terugblikkend op een geslaagde middag
Na deze mooie woorden werd de officiële handeling verricht door wethouder Paping, Chrétien van Essen en koper mevrouw Bosma. Een van de drie bliksemafleiders die vroeger op het terrein stonden, is gerestaureerd tot ornament. Deze werd onder muzikale begeleiding van een percussieband door de kraanmachinist op het dak van het trafohuisje geplaatst. Hierna konden de kopers even naar hun
bouwkavel. Onder begeleiding van de percussieband wandelde het gezelschap vervolgens naar De Melkfabriek, waar er werd gespeecht en geproost met bubbels en maakten buren onder het genot van hapjes kennis met elkaar.

Over Gashouderskwartier
Nieuwe Kadekwartier bestaat uit drie wijken: Cobercokwartier, Gashouderskwartier en Havenmeesterskwartier. De woningen in Gashouderskwartier zijn als eerst in verkoop gegaan. BPD heeft Gashouderskwartier ontwikkeld, een wijk voor iedereen, waar het industriële verleden het karakter bepaalt. Gashouderskwartier komt naast de wijk Fluvium. In totaal verrijzen er 186 woningen, waarvan 71 koopwoningen, 43 middenhuur woningen voor het BPD Woningfonds en 72 sociale huurwoningen voor Volkshuisvesting. De koopwoningen zijn inmiddels allemaal verkocht. In het Gashouderskwartier stond vroeger de gasfabriek met bijbehorende gashouders. In de gevels van de nieuwe woningen zie je elementen terug die verwijzen naar de typerende constructieve stalen kruizen van de fabriek. Daarnaast knipoogt de sfeer naar het oorspronkelijke industriële gebied. Dit in combinatie met de ligging zo dicht bij de stad maakt dat de wijk erg in trek is.