BAM Wonen ondertekent convenant Toekomstbestendige Woningbouw

Convenant Toekomstbestendige Woningbouw - Flow

BAM Wonen ondertekent het convenant Toekomstbestendige Woningbouw dat belangrijke duurzaamheidsthema’s samenbrengt. Het convenant helpt overheden en marktpartijen uit de provincie Utrecht, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland sneller overeen te komen wat de uitgangspunten zijn voor een toekomstbestendig bouwplan voor woningen. Er staan afspraken in over onder meer energieneutraal, circulair en klimaatadapatief bouwen. BAM Wonen ondertekent het convenant officieel op 23 november tijdens het Toekomstbestendig Bouwen-event. 

Met het ondertekenen van het convenant wil BAM Wonen het belang onderstrepen van uniformiteit in meetmethoden en uitvragen, met een duidelijke visie en ambitie richting 2030. Door meer naar één landelijke maatlat te gaan, creëren we ruimte voor innovatie (ook op langere termijn) en halen we meer uit onze industriële kracht. Daarbij is ook ruimte voor hoge ambities, door de minimale prestaties op de indicatoren projectmatig te verhogen. BAM Wonen geeft hiermee invulling aan BAM’s strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ waarin duurzaamheid, digitalisering en industrialisering centraal staan.

BAM Wonen sluit zich met de ondertekening aan bij het platform Toekomstbestendig Bouwen. De aangesloten organisaties gaan met elkaar verder om de gemaakte afspraak te vertalen naar de praktijk en delen kennis met elkaar om te leren hoe nog duurzamer gebouwd kan worden. Belangrijk is daarin dat integraal gewerkt wordt aan zes thema’s. Naast energieneutraal, circulair en klimaatadapatief bouwen, gaat dit om natuurinclusiviteit en biodiversiteit, duurzame mobiliteit en een gezonde leefomgeving.

Wilt u bij het Toekomstbestendig Bouwen-event aanwezig zijn op 23 november in de Werkspoorkathedraal in Utrecht? Stuur een e-mail naar event@toekomstbestendigbouwen.nl. Meer informatie is ook terug te vinden op https://toekomstbestendigbouwen.nl/

Deel op social media