BAM Wonen en Cazas Wonen leveren 45 sociale huurwoningen op in De Houttuin in Woerden

Cazas

Woerden, 13 februari 2023 – BAM Wonen heeft de eerste 45 sociale huurappartementen in project De Houttuin in Woerden opgeleverd aan Cazas Wonen. Medio maart wordt ook het tweede gebouw met 37 sociale huurwoningen opgeleverd. In De Houttuin komen zes moderne en duurzame woongebouwen met in totaal 265 appartementen. Deze zijn verdeeld over 82 sociale huurappartementen voor Cazas Wonen, 99 vrije sector huurappartementen voor CBRE Investment Management en 84 koopappartementen. De Houttuin is een ontwikkeling van BAM Wonen in samenwerking met Cazas Wonen. 

Martin Speksnijder, projectleider Cazas Wonen: “Wij zijn heel blij dat we met de toevoeging van deze woningen weer een groep woningzoekenden aan een woning kunnen helpen. Cazas Wonen wenst de bewoners ontzettend veel woongeluk in deze wijk die de komende jaren verder zal groeien tot een mooi woongebied.

“Eind vorig jaar hebben we de eerste twee woongebouwen met daarin 113 appartementen opgeleverd aan de bewoners. Inmiddels zijn de meeste woningen bewoond en is al goed zichtbaar dat de bouwplaats verandert in een woongebied. Met de oplevering van het eerste gebouw voor Cazas Wonen voegen we deze keer 45 appartementen toe aan de woningvoorraad voor de sociale huursector,” aldus Perry van Leeuwen, commercieel directeur bij BAM Wonen.

Campusachtige omgeving
De Houttuin wordt ingericht als een stadscampus met openbare levendige buitenruimtes. Tussen de woongebouwen komt veel groen en water dat wordt ingericht met diverse thema’s om ontmoeting te stimuleren. Er wordt geparkeerd in een mobiliteitshub, waardoor de buitenruimte is vrijgespeeld van auto’s. In de mobiliteitshub is ook de collectieve warmte-koudeopslag (WKO) geplaatst die zorgt voor de duurzame energieopwekking voor het project.

Duurzame toekomst.
Met de realisatie van De Houttuin geeft BAM Wonen invulling aan BAM’s strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ met focus op de samenhangende thema’s duurzaamheid, digitalisering en industrialisatie. De gebouwen hebben een goede isolatiewaarde, een hoge luchtdichtheid om warmteverliezen te voorkomen en er is uitsluitend gebruik gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen. Er zijn mos-sedumdaken aangebracht, in de gevels zijn vleermuiskasten geplaatst en de mobiliteitshub is circulair (remontabel) uitgevoerd. Energetisch zijn de appartementen op de toekomst voorbereid. Verwarming en koeling gaat via aansluiting op een collectief warmte-koudeopslagsysteem en er is warmteterugwinning uit ventilatielucht. Ook de inrichting van de buitenruimte wordt maximaal duurzaam, ecologisch verantwoord en met oog voor biodiversiteit ingericht. De ruimte tussen de gebouwen wordt beplant met bomen, struiken en grassen als extensief gebied dus ruime, groene oppervlakten die minimaal onderhoud vragen. Op diverse plaatsen zijn grote plantenbakken met verticale spandraden op de balkons aangebracht waar klimplanten langs omhoog groeien. Het regenwater dat van de daken stroomt, wordt op het terrein opgevangen in wadi’s en in de langs het project gelegen sloot, om verdroging van de bodem te voorkomen.

Persoonlijk wonen
De kopers in het project kregen de gelegenheid om bij Homestudios, het woonexperience center, hun eigen klantreis te doorlopen. Samen met een woonadviseur zijn persoonlijke voorkeuren en wensen besproken om de woning geheel naar eigen smaak af te werken. De bewoners hebben zo van hun nieuwe huis al gelijk een thuis gemaakt. De komende periode wordt hard gewerkt om de overige woongebouwen gereed te maken voor de nieuwe bewoners. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van dit jaar alle woningen zijn opgeleverd. 

Deel op social media