Blog: Bewonerscommunicatie samen oppakken maakt huurder fan

Bewonerscommunicatie Diemen

Bij verduurzamingstrajecten is goede bewonerscommunicatie een absolute voorwaarde voor het slagen van het project. Elke wijk is immers anders en elk project heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Daardoor is er geen standaardformule voor succesvol communiceren met huurders. Echter, door de krachten te bundelen maken we dit een stuk makkelijker. Maar wat is hierin de beste aanpak? Hoe maken wij van huurders fans? Die vraag staat centraal in deze blogpost.

Vertrouwen

Corporaties weten het meeste van de bewoners. Die informatie is van grote waarde voor ons als verduurzamingspartner. Het geeft ons meer inzicht in de diverse doelgroepen die in de wijk samen leven en wat er speelt. Om goed in te kunnen spelen op verwachtingen en wensen, haken we het liefst in een vroeg stadium aan. Want ook in het voortraject is de bewonerscommunicatie cruciaal. Door gezamenlijk de communicatie op te pakken, kunnen telkens dezelfde mensen communiceren en hun gezicht laten zien. Dit is een manier om gelijk een band met de bewoners op te bouwen. Het kernwoord is vertrouwen.

Alles voor de bewoners

Het is niet altijd te voorspellen hoe bewoners reageren op renovatie- en verduurzamingsplannen. We begrijpen dat u als corporatie alles doet voor de bewoner. Door de bewonerscommunicatie gezamenlijk vanaf het begin op te pakken, kunnen we ervaringen delen, elkaar adviseren en ook ontzorgen. Uit ervaring weten we dat ouderen veelal behoefte hebben aan fysieke benadering en informatie via de post, terwijl jonge werkenden en gezinnen liever updates via een app ontvangen. Ook voorkomen we (oplopende) onvrede over het project wanneer we vroegtijdig zijn aangehaakt en nauw betrokken zijn bij de buurt.

Bewonerscommunicatie Utrecht

Cohesie in de wijk

Bij een verduurzamingsproject in bewoonde staat is er geen sprake van eenheidsworst. In elke wijk spelen er weer andere zaken waar we als verduurzamingspartner rekening mee willen houden. Zo kan het voorkomen dat een bewoner een medische complicatie heeft, dat er karpers in de tuin zitten die gevoelig zijn voor trillingen of dat er een eindexamenkandidaat in huis zit. Er zijn verschillende manieren om persoonlijker contact te leggen met de bewoners om hierachter te komen. Zo hebben we een opleverfeest met een buurtzanger in Diemen georganiseerd, bakten we pannenkoeken op inductie in Utrecht, bezoeken we reeds uitgevoerde verduurzamingsprojecten of laten we een koffie- of een frietkar een dag voor het complex staan. Door op deze manier een moment samen te creëren, hebben we langer de tijd om bewoners echt te leren kennen. Met deze betrokkenheid bij het project creëren we samen cohesie in de wijk.

Gezamenlijk oppakken

Door onze krachten te bundelen en de bewonerscommunicatie vanaf het begin af aan gezamenlijk op te pakken, maken we met recht van elke huurder een fan. Een fan verduurzamen. Een fan van de energiezuinige woning. Want puntje bij paaltje moet de bewoner tevreden zijn met de resultaten van het project. En laat dat nou het geheim zijn van goede bewonerscommunicatie.

Dinant te Brinke
Directievoorzitter BAM Wonen

Deel op social media