Altera Vastgoed verduurzaamt jaren tachtig woningen met BAM Wonen

Verduurzaming Sassenheim

Altera Vastgoed heeft BAM Wonen gekozen voor het verduurzamen van een deel van haar vastgoedportefeuille met jaren tachtig woningen. Het verduurzamen van deze portefeuille sluit aan bij de ambities van Altera om haar portefeuille uiterlijk in 2040 Paris Proof te hebben. BAM Wonen past haar innovatieve verduurzamingsaanpak toe om slim en efficiënt het gas- en elektraverbruik van de woningen te reduceren. 

Erwin Wessels, CIO Altera: ‘Het verder verduurzamen van onze woningen is onderdeel van onze verduurzamingsstrategie, welke gericht is op een geïntegreerde ESG-aanpak. We willen continu blijven verbeteren; met deze samenwerking laten we zien dat de aanpak verder wordt uitgerold. Dat is in het belang van onze huurders, onze aandeelhouders voor wie wij investeren en ook zeker van de samenleving tegenover wie wij een grote verantwoordelijkheid hebben op het gebied van gezonde en leefbare omgevingen.’

'We geven met onze integrale benadering graag invulling aan de ambitie van Altera om hun vastgoedportefeuille versneld te verduurzamen’, aldus Henry Jongerden, adjunct-directeur Renovatie Concepten bij BAM Wonen.

Het eerste project in deze ketensamenwerking omvat 31 huurwoningen aan het Evert van Dijkpad en Parmentierpad in Sassenheim. Met betere isolatie en ventilatie reduceert het gasverbruik met 17.330 m3 per jaar en daalt de CO2-uitstoot met 31.000 kilogram per jaar. Voor bewoners ontstaat hierdoor meer wooncomfort en een lager energieverbruik. De bewoners hebben dan ook ingestemd met de verduurzaming.

De werkzaamheden

De energetische werkzaamheden bestaan uit het toepassen van dak- en bodemisolatie. Het bestaande glas wordt vervangen door triple glas. En de woningen krijgen een nieuw balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW-systeem). Gelijktijdig met de verduurzaming vindt vervroegd onderhoud plaats. 

BAM Wonen heeft met drones en smartphones de woningen ingescand voor een vlot verloop van het project. De scans leveren 3D-modellen op die zowel de voorbereiding als de realisatie versnellen. De effecten van nieuw leidingverloop zijn bijvoorbeeld al tijdens planvoorbereiding van het project bekend. Tijdens de bouw laten scans en 3D-modellen eventuele afwijkingen op woningniveau aan het uitvoeringsteam zien, waardoor de realisatie vlotter verloopt. Dit is onderdeel van de BAM-strategie ‘building a sustainable tomorrow’, waarin duurzaamheid, digitalisering en industrialisering centraal staan. In oktober 2023 starten de werkzaamheden en de oplevering staat gepland voor begin 2024.

Deel op social media