Team BAM Wonen wint bouwerscompetitie Leeuwarden

beHagen Leeuwarden

De ‘Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusief bouwen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost’ is gewonnen door het team van BAM Wonen, Bureau Biota, bureau SLA, Landscape Collected en Site Practice, dat het plan ook daadwerkelijk gaat realiseren. Het plan draagt de naam beHagen, vanwege de hagen die een fijnmazig ecologisch netwerk vormen door heel Leeuwarden Oost. Het winnende plan bestaat uit 50 sociale huurwoningen. De duurzame en natuurinclusieve woningen worden gebouwd met biobased materialen.

Friesland kent een rijke traditie van het creëren van weelderige Stinzetuinen op de kalkrijke kleigrond. Het ontwerp is gebaseerd op deze traditie. Kenmerkend in Leeuwarden-Oost is het uitgebreide netwerk van hagen, die in bijna elke straat aanwezig zijn en een schuilplek vormen voor klein wild en stadsvogels. Met beHagen wordt voortgebouwd op dit fijnmazig stedelijk natuurnetwerk door een grote diversiteit aan hagen prominent terug te laten komen als erfafscheiding van het bouwblok. Naar het oordeel van de jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, getuigt het ontwerp van een aantrekkelijke vormgeving en stedenbouwkundige kwaliteit. Met het hagenconcept zoekt het projectteam aansluiting bij de cultuurhistorische waarde van het gebied. 

beHagen wordt gerealiseerd met Flow, het innovatieve industriële houten woningconcept van BAM. Flow is de volgende stap in toekomstbestendig bouwen. De houten woningen worden off-site in de eigen fabriek gebouwd met zorgvuldig geselecteerde duurzame materialen. Het slimme basiscasco met een flexibele trapkern geeft ruime ontwerpvrijheid. De flexibiliteit qua indeling en uitbreidingsopties biedt volop keuze voor de toekomstige bewoners. Met Flow wordt gekozen voor de toepassing van biobased materialen, waaronder hout en cellulose. Deze materialen maken een fabrieksmatige, snelle en demontabele assemblage mogelijk. Het resulteert in goed geïsoleerde en energiezuinige woningen met een lage CO2-footprint. Op elke hoek van beHagen komen poreuze natuurwanden zodat planten, insecten en dieren hier een thuis kunnen vinden en nestelende vogels als de huismus beschut de (modulaire) nestkasten in kunnen vliegen. Deze wanden zijn opgetrokken met Klaei blokken van slib uit de Waddenzee. In de omgeving van Leeuwarden is er aanzienlijk potentieel aan grondstoffen en biobased bouwmaterialen beschikbaar. Het streven is om het gebruik van deze lokale hulpbronnen te maximaliseren. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2025 gestart met de bouw van de woningen.

Over de bouwerscompetitie
WoonFriesland, gemeente Leeuwarden en het College van Rijksadviseurs (CRa) nodigden teams van ontwerpende, adviserende én uitvoerende partijen uit een betaalbaar, biobased en natuurinclusief integraal plan te maken voor een bouwveld in Leeuwarden Nieuw Oud Oost, en ook de woningen daadwerkelijk te bouwen. Het gaat om 50 sociale grondgebonden huurwoningen. Drie teams werkten hun visie op de opgave uit tot een ontwerp. De jury constateerde dat ook de twee andere plannen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Een Nieuwe Bouwcultuur. De ontwerpen tonen aan dat betaalbaar en op schaalbaar biobased en natuurinclusief bouwen ook voor sociale woningbouw de toekomst heeft.

beHagen Leeuwarden 1

Deel op social media