Gedragscode integriteit

Gezamenlijk leggen wij als medewerkers van BAM de lat hoog. Duurzaam succes is immers alleen mogelijk wanneer normen en waarden het fundament vormen van ons denken en handelen. Wij zijn een integer en betrouwbaar bedrijf, waarvan al onze stakeholders – terecht – hoge verwachtingen koesteren. Het is immers onze missie om waarde te creëren door een duurzame bebouwde omgeving tot stand te brengen. Daarbij is het onze ambitie om telkens weer de aan ons gestelde verwachtingen te overtreffen.

Om te kunnen voldoen aan de eisen die wij aan onszelf stellen en aan de verwachtingen die onze omgeving van ons heeft, is het van belang dat wij duidelijk zijn over de wijze waarop wij ons dienen te gedragen. Kortom: wij spreken spelregels met elkaar af, waaraan wij ons willen én moeten houden. Deze spelregels zijn opgenomen in de Gedragscode Integriteit van BAM Groep. Dit document beschrijft waar wij bij BAM voor staan, hoe wij ons gedragen en waarop wij aanspreekbaar zijn. Ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van onze opdrachtgevers, zakenpartners en de samenleving waarvan wij deel uitmaken.

Compliance officer

De compliance officer is een onafhankelijke functionaris die er op toe ziet dat de door BAM Groep opgestelde gedragscode wordt nageleefd. De compliance officer is het aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot de Gedragscode. Ahnne Coolen is compliance officer voor BAM Wonen. Ahnne is bereikbaar via ahnne.coolen@bam.com op telefoonnummer 06-52179278