109 woningen Hoog-Zandveld in Nieuwegein

Groot onderhoud en energetische maatregelen voor verduurzamen van huur- en koopwoningen uit de jaren zeventig.

In ketensamenwerking met a.s.r. vastgoed vermogensbeheer, namens het ASR Dutch Core Residential Fund, hebben we onderhoud en energiebesparende werkzaamheden uitgevoerd aan 104 huur- en 5 koopwoningen in Nieuwegein-Zuid. De eengezinswoningen bevinden zich in de wijk Hoog-Zandveld. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het vervangen van dakpannen, dakgoten en dakramen en het herstellen van voeg- en metselwerk. Door het plaatsen van HR++ glas, betere isolatie van het dak, de muren en de vloer in combinatie met CO₂-gestuurde mechanische ventilatie en 8 geïntegreerde zonnepanelen besparen bewoners energie en dragen zij bij aan het verkleinen van de klimaat- en milieuproblemen.