124 woningen en 76 appartementen Heerlijk Houtingen - Hoogvliet

December 2011 ging de bouw van het nieuwbouwproject Heerlijk Houtingen officieel van start. Dit project was het grootste woningbouwproject van Rotterdam in dat jaar. En dat in een tijd waarin bouwen niet vanzelfsprekend was. Dit herstructureringsproject hield de sloop van circa 300 portiekflats en nieuwbouw van 124 eengezinswoningen en 76 appartementen in. Met behoud van de groene kwaliteiten van de locatie is een gedifferentieerd woonprogramma gebouwd. Het is een plan voor de doelgroep die aangewezen is op de middeldure huurwoningen. De plannen voor de woonomgeving hebben, in nauw overleg met omwonenden, vorm gekregen. De oplevering van deze appartementen heeft in februari 2013 plaatsgevonden

Deze 76 appartementen bestaan uit een galerij blok en twee urban villa’s. Alle blokken zijn uitgevoerd met 5 bouwlagen. Met name de gemetselde omkaderingen van de balkons aan de kopappartementen zijn een verrijking van het gevelbeeld in Hoogvliet. De appartementen bevinden zich in hartje Hoogvliet aan de Viskaarweg en behoren inmiddels tot een vertrouwd onderdeel van de leefomgeving van Hoogvliet!