15 woningen in Eijsden

Groot onderhoud en energetische maatregelen voor het verduurzamen van duplexwoningen uit de jaren vijftig.

In ketensamenwerking met Servatius Wonen & Vastgoed, een woningbouwcorporatie, heeft BAM Wonen onderhoud en energiebesparende werkzaamheden uitgevoerd aan totaal 15 sociale huurwoningen in Eijsden. Het woningblok uit de jaren vijftig bevindt zich aan het Veldje. De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van voeg- en metselwerk, het aanbrengen van gevelisolatie en vernieuwen van de badkamer, keuken en toilet. Door betere isolatie van de schil in combinatie met mechanische ventilatie besparen bewoners energie en dragen zij bij aan het verkleinen van de klimaat- en milieuproblemen.