156 woningen Rosenburch Leiden

Groot onderhoud senioren appartementencomplex

Het appartementencomplex Rosenburch ligt aan de Rosenburgh in Leiden en is gebouwd in 1973. Het is een appartementencomplex met in totaal 156 sociale huurwoningen is gebouwd in 1973 en heeft de functie van een ouderencomplex. Door de onderhoudsmaatregelen is het complex duurzamer geworden.  
 

Technische unit en gasmotorwarmtepomp

Op het dak van het appartementencomplex is een gasmotorwarmtepomp van Reduses geplaatst. De eerste van Europa. De gasmotorwarmtepomp voorziet de bewoners van warm tapwater en verwarming. Door middel van de restwarmte uit de ventilatielucht van de appartementen kan de gasmotorwarmtepomp het tapwater en het verwarmingswater verwarmen voor het gehele wooncomplex. Omdat de bestaande technische ruimte te klein is, is ook een technische unit geplaatst die ontworpen en vormgegeven is met BAM Energy Systems en BAM Modulair.

Centrale verwarming

De oude radiatorknoppen zijn vervangen door thermostatische radiatorknoppen. Daarnaast zijn meters op de radiatoren geplaatst. Voorheen betaalde iedere bewoner 1/156e deel van de stookkosten. Met het huidige systeem betalen de bewoners voortaan alleen het werkelijke warmteverbruik. Daarnaast zijn warmwatermeters geplaatst waarmee ook het warm water naar werkelijk verbruik per bewoner wordt afgerekend.

Mechanische ventilatie

Omdat ventilatie noodzakelijk is voor frisse en gezonde lucht in een woning, zijn de ventilatiekanalen in het appartementencomplex gereinigd en is een nieuw ventilatiesysteem geplaatst. Het ventilatiesysteem zorgt voor een constante aanvoer van schone lucht via de gereinigde ventilatieroosters in de kozijnen. De vervuilde lucht word afgevoerd door afzuigpunten in de badkamer, keuken en de bergkast die zijn voorzien van zelfregulerende ventilatieventielen.