20 woningen Evergreen in Amsterdam

Op de plek waar eerst de flat Eeftink stond, zijn 20 sociale huurwoningen gebouwd. Met dit laatste stukje nieuwbouw is de wijk Evergreen eind 2017 voltooid.

Woningbouwvereniging Rochdale verhuurt de woningen. Het zijn grote eengezinswoningen van +/- 130 m² gbo. Alle woningen zijn voorzien van goede isolatie, dubbelglas en aangesloten op stadsverwarming. Daarnaast heeft elke woning een grote zolder van ongeveer 32 m2.  Om in aanmerking te komen moet het huishouden minimaal bestaan uit 1 volwassene en 3 thuiswonende kinderen onder de 18. Alle woningen zijn inmiddels verhuurt en de naast gelegen moestuin is weer in gebruik genomen.