20 woningen Kupstraat in Spaubeek

Ontwikkeling en realisatie van 20 grondgebonden huurwoningen in Spaubeek voor ZoWonen.

 

In Spaubeek (nabij Geleen) hebben wij 20 grondgebonden woningen, op basis van een referentie, gebouwd. Met twee woonlagen en een kap en een gebruiksoppervlakte van ongeveer 114m2 zijn deze woningen geschikt voor verschillende gezinssamenstellingen.

Er is aandacht geweest voor de zijgevels en de openbare ruimte. Zo zijn er langskappen met dakkappellen gebouwd, om elk woonblok bijzonder te laten eindigen. Is er schaalverkleining ontstaan door kleuraccenten in het metselwerk en sprongen in de gevels. Verder zijn wandelgebieden met elkaar verbonden en zijn de bestaande bomen zoveel mogelijk gehandhaafd.

Bijzonder aan dit project was dat wij, in overleg met het waterschap, de bestaande waterproblematiek hebben opgelost. De oplossing die BAM Wonen geboden heeft was de beek achter de woningen te verleggen en de achtertuinen op te hogen. Omdat diverse bewoners al meer dan 30 jaar hebben gewoond in de te slopen bestaande woning heeft de woningstichting bewust gekozen voor nieuwbouw in twee fases.