204 woningen De Banne in Amsterdam

Dit project is de eerste fase in de vernieuwing van het centrumgebied De Banne.

Het project De Banne bevat 204 koop-, huur- en zorgwoningen. Eveneens bevat het plan circa 7500 m2 commerciële ruimten en circa 3200 m2 wijkcentrum, bestaande uit een bibliotheek, gym- en turnzaal, buurttheater, naschoolse opvang en diverse vergaderruimten. Naast een openbare parkeergarage met 236 plaatsen op niveau 0, is er een stallingsgarage. De ontwikkelingscombinatie Banne Binnen CV, bestaande uit Woningstichting Rochdale en AM, heeft insamenwerking met Stadsdeel Amsterdam-Noord, haar afnemers bestaande uit een afvaardiging van de winkeliersvereniging en VVE de Ankerplaats, zorgaanbieder Cordaan en Syntrus Achmea, de ontwikkeling mogelijk gemaakt.