209 woningen 'De Havenmeester' in Tilburg

De realisatie van 198 appartementen, 11 grondgebonden woningen, commerciële ruimten en een parkeergarage aan de Piushaven in Tilburg.

Het project Havenmeester is gelegen aan de Piushaven in Tilburg en bestaat uit zes blokken met een parkeergarage. BAM Wonen heeft het gehele plan verzorgd: van uitwerking van het plan vanaf voorlopig ontwerp tot en met de werktekeningen op bouwkundig-, constructief- en installatietechnisch gebied. De engineering is, in nauwe samenwerking met de architect en constructeur, volledig in Revit 3D gedaan.