394 woningen Park Malderborgh in Nijmegen

Park Malderborgh is een eigen gebiedsontwikkeling van BAM Wonen van verschillende wooncomplexen, zowel huur- als koopappartementen inclusief zorgkamers en PG-kamers. 

Het bestaande zorggebouw Nieuw Malderborgh was sterk gedateerd en voldeed niet meer aan de eisen. Om een nieuw woonzorggebouw mogelijk te maken, heeft BAM wonen een plan ontwikkeld voor het woonzorggebouw met daarbij een aantal vrije sector koop- en huurappartementen. De financiering van het woonzorggebouw is gerealiseerd door de verkoop van deze appartementen. De gebouwen zijn gelegen aan een grote vijver met in het midden het kunstwerk "de nachtbruid" omringd door een fontein. Het ontstane park is autoluw ontworpen; onder de gebouwen is een grote stallingsgarage voor de bewoners van Park Malderborgh. Bezoekers kunnen parkeren op de naastgelegen bezoekersparkeerplaats. 

Ontmoeten in Park Malderborgh

In het plan is een ontmoetingsruimte opgenomen, genaamd "Bij de buren". Uniek aan deze ruimte is de exploitatie door het ZZG waarbij studenten van het naastgelegen Kandinski College stage lopen. Bewoners en omwonenden kunnen hier een kopje koffie komen drinken en een hapje eten. Ook biedt deze ruimte gelegenheid voor diverse verenigingen.

De realisatie van Park Malderborgh heeft gefaseerd plaatsgevonden:

De Zonnebaars (opgeleverd in 2010)

 • 24 PG kamers
 • 98 sociale huurappartementen
 • Ontmoetingsruimte
 • Kantoorruimtes voor ZZG (Zorggroep Zuid Gelderland)

Parktoren de Jonker (opgeleverd in 2012)

 • 53 vrije sector huurappartementen
 • 25 koopappartementen

Urban Villa's (opgeleverd in 2013)

 • 66 PG-kamers

Parktoren de Elshof (opgeleverd in 2015)

 • 28 vrije sector huurappartementen
 • 26 koopappartementen

Parktoren Heumensoord (opgeleverd in 2017)

 • 27 vrije sector huurappartementen
 • 25 koopappartementen

De Lelie (opgeleverd in 2020) 

https://homestudios.nl/lelie-malderborgh

 • 22 koopappartementen
 • Eigen parkeergarage