40 woningen ‘Hof van Heden’ te Zoetermeer

Dit project bestaat uit 40 hofwoningen waarvan 16 stuks als Nul op de Meter woningen. De woningen hebben verschillende plattegronden en hebben een oppervlakte tussen de 140 en 170 m2. Deze woningen zijn een vervolg van meerdere uitvoeringsfasen binnen het deelplan Oosterheem in Zoetermeer. De locatie omvat grondgebonden woningen en appartementen. De grondgebonden woningen zijn allemaal gebouwd door BAM Wonen waarvan ook een groot deel uit de BAM Wooncollectie. Deze 40 woningen zijn gebouwd in de tweede helft van 2016 en zijn ontworpen door Toverstralen Architectuur BV met BPD als projectontwikkelaar.

Over het hof van Heden

Hof van Heden bestaat uit twee fraaie groene hoven met ieder 20 woningen rondom een intieme binnentuin. De straten liggen rondom de bouwlocatie waardoor de woningen zelf geen verkeersbelasting hebben. De hoven zijn alleen toegankelijk voor voetgangers. De hoven hebben ieder een eigen karakter en ontwerp. Samen vormen de twee hoven een sfeervol ensemble waarin duurzaamheid, groen en samen genieten centraal staan!