46 woningen in Hilversum-Noord

Groot onderhoud en energetische maatregelen voor het verduurzamen van vier woningtypes uit de jaren zeventig.

De Alliantie wil investeren in een duurzame verbetering van de bestaande woningblokken. BAM Wonen is geselecteerd na een uitgebreide selectieprocedure op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Bij veel na-oorlogse woningen zijn de isolatie en ventilatie verouderd en de installaties gedateerd. BAM heeft een efficiënte aanpak om de onderhoudswerkzaamheden gelijktijdig met de energiebesparende maatregelen uit te voeren in bewoonde staat. Het levert een comfortabele woning op met een verlengde levensduur en een lagere energierekening dankzij het nieuwe energielabel A.

Samen met de Alliantie en in overleg met het bewonerspanel verzorgt BAM Wonen de bewonerscommunicatie voor het project in Hilversum. Onderdeel van de overeenkomst is ook om na oplevering van de woningen de bewoners bewust te laten worden van hun energieverbruik. BAM ontwikkelt hiervoor een online energiecoach die bewoners achtergrondinformatie en tips geeft om energiezuinig met de installaties en bijbehorende toepassingen om te gaan.

Projectwebsite