56 + 75 NOM-woningen in Professor Schoemaker Plantage in Delft

De Schoemaker Plantage in Delft bestaat uit meerdere fases koopwoningen. De woningen worden per fase in verkoop gebracht en gefaseerd gebouwd. Inmiddels zijn de eerste 56 NOM-woningen van fase 1 en 2 aan de bewoners opgeleverd en is de bouw van de derde fase met 75 NOM-woningen gestart.

Op de voormalige TNO-locatie wordt dé nieuwe woonbuurt van Delft gerealiseerd, genaamd Schoemaker Plantage, met in totaal ruim achthonderd woningen. Binnen het plan worden er twee verschillende woonbuurten gerealiseerd: de Klinkerbuurt en de Grasbuurt.

Er komen veel verschillende gezinshuizen, zowel rijhuizen als hoekhuizen. Onderverdeeld in 5 woningtypes: Royale gezinshuizen,  brede gezinshuizen, parkrandhuizen, het parkrandtorenhuis en de poortwoning. De overeenkomst zit hem in de ruimte, het groen en de architectuur. Met het ontwerp heeft de architect een hedendaagse vertaling van de Delftse School gemaakt. Wij bestempelen dit als de ‘Nieuwe Delftse School’. De Schoemaker Plantage voelt als een binnenstad én een tuindorp.

Het hart van de nieuwe woonbuurt wordt gevormd door een groot stadspark, dat al tijdens de bouw van de huizen wordt aangelegd. De eerste bewoners wonen dus al aan het park bij het betrekken van hun huis.

De gemeente Delft wil in 2050 energieneutraal zijn en de CO2-uitstoot in 2030 met vijftig procent reduceren. De Klinkerbuurt fase 1 voldoet aan dit ambitieniveau, aangezien alle woningen in de eerste fase bestaan uit nul-op-de-meter woningen (NOM).

Ook in de omgeving wordt aandacht besteed aan groen en duurzaamheid.  Zo komt er een natuurlijke speelvijver (wadi) waar het overschot aan water - via een drainagesysteem - in wordt verzameld. Afhankelijk van de hoeveelheid regen, biedt de plek een ander speelavontuur.