56 woningen Selwerd in Groningen

Groot onderhoud en energetische maatregelen voor verduurzamen van sociale huurwoningen uit de jaren zestig.

In opdracht van corporatie Nijestee hebben we eengezinswoningen in de Groningse wijk Selwerd verduurzaamd. De huurwoningen zijn van professioneel label D naar label A/B gegaan. Ook hebben we in bewoonde staat asbest gesaneerd en badkamers vervangen.

Extra zonnepanelen

Bij veel na-oorlogse woningen zijn de isolatie en ventilatie verouderd. Door de woningen goed te isoleren en te ventileren gaan de stookkosten voor de huurders omlaag en het wooncomfort omhoog. De maatregelen bestaan onder meer uit het vervangen van het dak, het toepassen van gevelisolatie en HR++ beglazing, het installeren van een ventilatiesysteem en het plaatsen van zonnepanelen. Een kwart van de huishoudens koos voor extra zonnepanelen om zo nog meer op energie te besparen.

Uitvoering in bewoonde staat

We hebben een efficiënte aanpak om de werkzaamheden in bewoonde staat uit te voeren, ook wanneer asbest gesaneerd dient te worden. In Groningen hebben we MiniContainment toegepast om de asbesthoudende gevelpanelen te saneren. Met MiniContainment ervaren bewoners veel minder overlast dan bij traditionele asbestsanering. Het saneren van asbest gaat met deze innovatieve werkwijze sneller en de werkzaamheden vergen minder werkruimte in de woningen.