84 woningen La Cour Bleue in Weert

Eigen ontwikkeling van 74 appartementen en 10 stadswoningen binnen bouwproject La Cour Bleue met ondergrondse parkeergarage.

La Cour Bleue is een eigen ontwikkeling in Weert. De naam betekent letterlijk 'het blauwe hof' en is een verwijzing naar de Koninklijke Marechaussee die hier vroeger gevestigd was. Het plan wordt in het gebied tussen Wilhelminasingel, Driesveldlaan en Wilhelminstraat, naast het stadhuis, gebouwd. Binnen het plan ontwikkelen wij 36 passageappartementen, 21 torenappartementen, 16 stadsappartementen, 10 stadswoningen, 1 penthouse, enkele commerciële ruimten (bedoeld voor publieke dienstverlening) en een tweelaagse parkeergarage.

Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. In juni 2014 is gestart met de bouw van fase 1: 36 passageappartementen, waarvan 25 appartementen zijn bestemd voor de verhuur en overgedragen aan Wonen Limburg. Fase 1 is inmiddels opgeleverd. In mei 2017 is begonnen met de stads- en torenappartementen en het penthouse. Naar verwachting starten we in het eerste kwartaal van 2018 met de bouw van de laatste fase; de 10 stadswoningen. 

La Cour Bleue is een woonomgeving waarop de bewoners trots kunnen zijn. Een gezellige en veilige plek, die inspireert tot ontmoetingen en het ontplooien van activiteiten. Wonen aan het hof van La Cour Bleue kenmerkt zich door de kwaliteiten compactheid, veiligheid, zorgeloosheid en verbondenheid.

La Cour Bleue bestaat uit de ontwikkeling van twee plandelen. Het ene plandeel betreft semi-commerciële ruimtes op de begane grond (bedoeld voor publieksgerichte dienstverlening) en appartementen. De comfortabele appartementen zijn gesitueerd aan het Wilhelminaplein. Het andere plandeel betreft stadswoningen gelegen aan een intiem binnenplein en de Wilhelminastraat. 

Het plan bevat een tweelaagse ondergrondse parkeergarage. Voor de bewoners van de bovenliggende appartementen bevinden de parkeerplaatsen zich in een aparte stallingsgarage.