96 appartementen Bartokflats Tilburg

Groot onderhoud en energetische maatregelen aan de Bartokflats (96 galerijappartementen) in Tilburg.

Door een projectoverstijgende samenwerking tussen WonenBreburg, BAM Wonen en diverse gespecialiseerde partners maken we sinds 2012 gezamenlijk betaalbaar en comfortabel wonen waar. Onderdeel van deze samenwerking is het verduurzamen van de 96 appartementen aan de Bartokstraat te Tilburg. Vanuit de bewoners en WonenBreburg was het nadrukkelijk de wens om maatregelen te nemen welke van positieve invloed waren op de totale woonlasten, tevens hadden ze de wens om het wooncomfort te verhogen. Vanuit dit perspectief is er een integraal plan ontwikkeld waarbij tevens is ingezet op de verlaging van de totale lifecycle en user costs. De energetische kwaliteit wordt verhoogd van label E/F naar label A. Op hoofdlijnen zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • er zijn nieuwe geïsoleerde galerijgevels aangebracht
  • bestaande beglazing is vernieuwd voor HR++ beglazing
  • gasaansluitingen in appartementen worden verwijderd
  • zowel de ruimteverwarming als de verwarming van het tapwater is middels een duurzaam warmtenet verzorgd
  • de collectieve ventilatiesystemen zijn vernieuwd voor individuele CO2 gestuurde ventilatiesystemen
  • de keukens, badkamers en toiletten zijn geheel vernieuwd
  • de houten en betonnen gevelelementen zijn voorzien van een nieuw verfsysteem