COA-opvang Maastricht

In opdracht van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) transformeert BAM het zogenaamde PLEM-gebouw in Maastricht aan de François de Veyestraat tot een opvanglocatie voor asielzoekers. Het voormalige kantoor van de Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij (PLEM) dateert uit de jaren zestig. BAM verbouwt dit vijflaagse kantoor tot een regulier asielzoekerscentrum en realiseert vijf nieuwe blokken met wooneenheden naar een ontwerp van Buro BEB. Wethouder Mara de Graaf van de gemeente Maastricht en bestuurder Peter Siebers van het COA gaven met een handdruk vastgelegd in gips woensdag 3 april 2019 het officiële startsein aan BAM voor de bouw van de opvanglocatie.

 

Het PLEM-gebouw is een gemeentelijk monument en onderdeel van het Maastrichtse Erfgoed. De cultuurhistorische elementen van het bestaande pand blijven zoveel mogelijk bij de transformatie behouden. Gelijktijdig met de transformatie verduurzaamt BAM het pand.

Belangrijk in het ontwerp voor de opvanglocatie is dat de hoogbouw en laagbouw een samenhangend complex vormen waarbij het ontworpen binnenhof een verbindend element is. Behalve wooneenheden kent de nieuwe COA-locatie ook gemeenschappelijke faciliteiten zoals was- en droogruimten en een recreatieruimte.

Het voormalig PLEM-gebouw fungeerde van 2000 tot 2005 ook al als opvanglocatie voor asielzoekers. Om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van opvanglocaties, heeft het COA in december 2016 het pand van de gemeente Maastricht aangekocht om daar voor 17 jaar een opvanglocatie voor asielzoekers te realiseren.

BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen zorgen gezamenlijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het project. Eind 2018 is BAM begonnen met de voorbereidende werkzaamheden op de locatie. In maart 2019 is de daadwerkelijke realisatie van de renovatie van het bestaande pand en de nieuwbouw gestart. De oplevering wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2020 en aansluitend gevolgd door de ingebruikname van de locatie door het COA met de opvang van asielzoekers.