Goort onderhoud 198 appartementen Sweelincklaan in Tilburg

Groot onderhoud en energetische maatregelen van 198 galerijwoningen aan de Sweelincklaan in Tilburg.

In (keten-)samenwerking met WonenBreburg heeft BAM Wonen groot onderhoud gepleegd aan de Sweelincklaanflats in Tilburg. Hierbij zijn de flats zowel esthetisch, bouwkundig als energetisch geüpgraded en hiermee klaargemaakt voor de toekomst. Dit zodat de bewoners er prettig en betaalbaar kunnen (blijven) wonen.

Het ontwerp

Het aanzicht van de complexen  is naar ontwerp van Arec Robben architecten aangepakt. Hierbij zijn de entrees geüpgraded, zijn de kopgevels constructief verstrekt en is het schilderwerk op de gevels vernieuwd. De complexen hebben hierdoor een nieuwe en frisse uitstraling gekregen. 

Duurzaamheid en wooncomfort

Energetisch zijn de appartementen van label F/G opgewaardeerd naar energielabel A/B. Deze energetische verbetering is gerealiseerd door de energievraag te beperken middels het isoleren van de gevels, de bestaande beglazing te vervangen voor HR++ glas, het isoleren van de laagst gelegen vloer van de woningen, het aanbrengen van een individuele HR cv-installatie en het aanbrengen van een energiezuinig CO2 gestuurd ventilatiesysteem.

Het wooncomfort in de woningen is door bovenstaande maatregelen en door het vernieuwen van de badkamers, keukens en toiletten aanzienlijk verhoogd.

Samenwerking zorgt voor kwaliteit

Bijzonder aan dit plan is dat het volledig in samenwerking tussen WonenBreburg, BAM Wonen en een vijftal gespecialiseerde ketenpartners ontwikkeld, voorbereid en gerealiseerd is. Hierbij zijn op basis van enkele strategische doelstellingen diverse scenario’s benoemd, uitgewerkt en onderzocht. Op basis van deze plannen is het plan gekozen dat het best aansluit bij de door WonenBreburg gestelde kwaliteitseisen.

Door het LEAN plannen en het organiseren samen met de maatgevende ketenpartners is het groot onderhoud op een snelle en efficiënte wijze uitgevoerd met tevreden bewoners, medewerkers als omwonenden als resultaat.