Groot onderhoud 121 woningen Abdissenbosch Landgraaf

"De nieuwe daken voorzien van nieuwe pannen deels bedekt met zonnepanelen en de opgeschoonde nieuw gevoegde gevels geven de woningen een frisse uitstraling. De kozijnen worden vernieuwd en een keuze uit drie typen voordeuren met ieder een eigen kleur maken het geheel af. Het overstek met de zinken goten en hemelwater afvoeren onderstrepen de kwaliteit van de renovatie van het complex", aldus architect Jules Beckers. 

Duurzaamheid

Opdrachtgever HEEMwonen noemt dit project 'Duurzaam Abdissenbosch'. 121 Woningen worden energiezuiniger met als doel de woonlasten van de huurders te verlagen. Om de woningen energiezuiniger te maken worden de daken vervangen, geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. De gevels worden gereinigd, de spouwmuren geïsoleerd en voorzien van nieuwe kozijnen met extra isolerend glas. Voor een beter binnenklimaat worden de verouderde cv-ketels vervangen en voorzien van een mechanisch ventilatieysteem. Ook worden grotendeels keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. 

Een nauwe betrokkenheid van de bewoners vanaf de ontwikkeling van deze intensieve woningverbetering was essentieel voor voldoende bewonersparticipatie en draagvlak tijdens de werkzaamehden. BAM Wonen stelt de bewonerscommuniciatie centraal in alle processen om gezamenlijk een succesvol project te realiseren. 

Modelwoning en huiskamergesprek

BAM Wonen startte met het maken van een modelwoning. In deze modelwoning kunnen bewoners het eindresultaat zien. Voor aanvang van de werkzaamheden worden de bewoners thuis bezocht. Tijdens het huiskamergesprek wordt de woning in kaart gebracht en worden de werkzaamheden in én om de woning toegelicht. De modelwoning wordt tijdens de werkzaamheden tevens gebruikt als rust- en douchewoning en voor het wekelijks inloopspreekuur.

Opruimdag

HEEMwonen en BAM Wonen maken van de nood een deugd met het organiseren van een opruimdag. Veel bewoners hebben de behoefte om hun huis op te ruimen en spullen die ze niet meer nodig hebben weg te doen. Tijdens de opruimdag kunnen de bewoners spullen ruilen en/of inleveren en onder het genot van een kopje koffie of thee een gezellig praatje maken.  

Omdat het een groot aantal woningen betreft, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Naar verwachting worden de laatste woningen in het voorjaar van 2020 aan de bewoners opgeleverd.