Plan Aa, Geeren Zuid in Breda

Ontwikkeling en realisatie van 108 woningen in Geeren Zuid te Breda.

BAM Wonen heeft na selectie in opdracht van woningcorporatie Allee Wonen 108 grondgebonden woningen ontwikkelt. Het plan maakt onderdeel uit van een grootschalige wijkontwikkeling in Breda Noordoost met daarin zowel renovatie van bestaande woningen als vervangende nieuwbouw.