Projecten

COA-opvang

COA-opvang Maastricht

In opdracht van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) transformeert BAM het zogenaamde PLEM-gebouw in Maastricht aan de François de Veyestr...

LTS Echt

44 woningen LTS locatie in Echt

Herontwikkeling van het schoolgebouw en de gymzaal op de LTS locatie in Echt.