Transformatie voormalig PLEM-gebouw Francois de Veyesreaat naar AZC te Maastricht

In opdracht van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft BAM het zogenaamde PLEM-gebouw in Maastricht aan de François de Veyestraat getransformeerd tot een opvanglocatie voor asielzoekers. Het voormalige kantoor van de Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij (PLEM) dateert uit de jaren zestig. BAM heeft dit vijflaagse kantoor verbouwd tot een regulier asielzoekerscentrum en vijf nieuwe blokken met wooneenheden naar een ontwerp van Buro BEB.

AZC Maastricht 3

Transformatie en verduurzaming van Maastrichts erfgoed

Het PLEM-gebouw is een gemeentelijk monument en onderdeel van het Maastrichtse Erfgoed. De cultuurhistorische elementen van het bestaande pand zijn zoveel mogelijk bij de transformatie behouden gebleven. Gelijktijdig met de transformatie is het pand door BAM verduurzaamd. 

Het ontwerp

Belangrijk in het ontwerp voor de opvanglocatie is dat de hoogbouw en laagbouw een samenhangend complex vormen waarbij het ontworpen binnenhof een verbindend element is. Behalve wooneenheden kent de nieuwe COA-locatie ook gemeenschappelijke faciliteiten zoals was- en droogruimten en een recreatieruimte. In het interieur zijn speelse kleuraccenten toegepast.

Voormalig PLEM-Gebouw opbouw opvanglocatie voor asielzoekers

Het voormalig PLEM-gebouw fungeerde van 2000 tot 2005 ook al als opvanglocatie voor asielzoekers. Om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van opvanglocaties, heeft het COA in december 2016 het pand van de gemeente Maastricht aangekocht om daar voor 17 jaar een opvanglocatie voor asielzoekers te realiseren.

Planning en realisatie

BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen zorgen gezamenlijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het project. Eind 2018 is BAM begonnen met de voorbereidende werkzaamheden op de locatie. In maart 2019 is de daadwerkelijke realisatie van de renovatie van het bestaande pand en de nieuwbouw gestart. De oplevering heeft plaatsgevonden het 2e kwartaal van 2020 en is aansluitend gevolgd door de ingebruikname van de locatie door het COA met de opvang van asielzoekers.

Locatie

Cijfers en feiten

Soort bouw
Transformatie
Soort woning
Gestapeld, Grondgebonden
Energetisch
Gasloos
Projectkenmerken
Complexe projecten, Maatwerk

Plaats
Maastricht 


Opdrachtgever
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)


Architect
Buro BEB


Aantal eenheden
700 (verdeeld over 83 woningen)


Start werkzaamheden
 Maart 2019


Opleverdatum
Q2 2020


EPC
0,4

Deel op social media