Verduurzaming 111 sociale huurwoningen Spoorzicht Diemen

In opdracht van Woningstichting Rochdale verduurzaamt BAM Wonen 111 sociale huurwoningen in Diemen. Het gaat om vier verschillende woningtypen in de wijk Spoorzicht. 42 woningen dateren uit de jaren dertig en 69 woningen dateren uit de jaren vijftig. De verduurzaming brengt het gemiddelde energielabel van alle woningtypes van D naar een energiezuinig label A. Na de werkzaamheden  ervaren bewoners meer wooncomfort en besparen zij op hun energieverbruik en CO2-uitstoot. De jaarlijkse gasbesparing bedraagt circa 127.650 m3 en de verduurzaming resulteert in een CO2-reductie van meer dan 252.183 kilogram per jaar. 

Diemen 2

‘Beter label project’

Rochdale maakt haar bestaande woningvoorraad energiezuiniger in zogenaamde ‘Beter label projecten’. BAM Wonen is een van de betrokken ketenpartners. In elk ‘Beter label project’ worden energetische en onderhoudsmaatregelen gecombineerd uitgevoerd. Projectdoelstellingen zijn het verbeteren van het energielabel, het verlagen van de CO2-uitstoot, het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de energielasten. 

Verduurzaming en onderhoud

In Diemen bestaan de energetische maatregelen uit het aanbrengen van dak- en spouwmuurisolatie. BAM Wonen vervangt het glas door HR++ glas en plaatst nieuwe voordeuren. Alle woningen krijgen een CO2-gestuurd ventilatiesysteem, gecombineerd met nieuwe ventilatieroosters. Optioneel kunnen bewoners kiezen voor zonnepanelen. De onderhoudswerkzaamheden betreffen het vernieuwen van dakpannen, dakramen en hemelwaterafvoeren en het herstellen of vervangen van dakgoten. Daarnaast herstelt BAM Wonen metselwerk en voert schilderwerk aan voordeurkozijnen uit.

Digitale voorbereiding met drones

De technische woningopnames van de 111 woningen heeft BAM Wonen verricht met een drone. Dronetechnologie draagt bij aan een optimaal voorbereidingstraject omdat veel woningdetails digitaal beschikbaar zijn voor alle betrokken partijen.  Onder meer schades en gebreken, zoals scheurvorming en kapotte dakpannen, zijn dankzij dronescans snel in kaart gebracht.

Wij zijn blij met de participatie van ruim 88% van bewoners die hebben ingestemd met de verduurzaming. Begin december 2021 is BAM Wonen gestart met de werkzaamheden aan de woningen. Medio november 2022 zijn alle woningen opgeleverd.

Locatie

Cijfers en feiten

Soort bouw
Bestaande bouw
Soort woning
Grondgebonden
Projectkenmerken
Ketensamenwerking
Segment
Corporatie

Plaats
Diemen


Opdrachtgever
Rochdale


Start werkzaamheden
Q1 2022


Opleverdatum
November 2022


Aantal huurwoningen
111


Energie-index
Label A


Bewonerstevredenheid
8,9


Bewonersparticipatie
88%


Bijzonderheden
Drones gebruikt bij opname situatie project

Deel op social media