Zoeken

Type: Project
Datum: 12-01-2016
Woningcorporatie TBV Wonen heeft na een selectieprocedure op basis van prestatie-inkoop BAM Wonen geselecteerd voor het groot onderhoud aan...
Type: Project
Datum: 31-07-2013
In opdracht van WonenBreburg heeft BAM Wonen groot onderhoud gepleegd aan de Mascagniflat in Tilburg. Hierbij is de flat zowel esthetisch als...
Type: Project
Datum: 31-07-2012
In opdracht van WonenBreburg heeft BAM Wonen groot onderhoud gepleegd aan de Pucciniflat in Tilburg. Hierbij is de flat zowel esthetisch als...
Type: Project
Datum: 30-05-2018
BAM Wonen verduurzaamt in opdracht van Delta Lloyd 105 appartementen uit de jaren zeventig aan de Fideliolaan in Amstelveen. Tijdens de...
Type: Project
Datum: 01-12-2014
In opdracht van woningcorporatie Wonen Breburg heeft BAM Wonen de Perosiflat in Tilburg gerenoveerd.  In navolging van de Pucciniflat en de...
Type: Project
Datum: 25-10-2017
In opdracht van Staedion heeft BAM Wonen 108 woningen van ruim 50 jaar oud aan de Haverkamp en het Kleine Loo gerenoveerd. De 108 woningen van...
Type: Project
Datum: 09-02-2017
In ketensamenwerking met a.s.r. vastgoed vermogensbeheer, namens het ASR Dutch Core Residential Fund, hebben we onderhoud en energiebesparende...
Type: Project
Datum: 22-05-2016
Dit project is het vijfde project in de ketensamenwerking tussen BAM Wonen en Woonforte (voorheen wonenCentraal). Alle huurders van de 112...
Type: Project
Datum: 13-03-2015
De eerste en tweede fase van dit project vormen het het vierde en negende project in de ketensamenwerking tussen BAM Wonen en Woonforte (voorheen...
Type: Project
Datum: 04-10-2017
In ketensamenwerking met PATRIZIA verduurzamen we 125 huurwoningen. De appartementen dateren uit 1967. De energetische maatregelen die...
Type: Project
Datum: 03-12-2018
  De Gravenhorst is een wooncomplex voor senioren van 55 jaar, waar zorg kan worden in gekocht. De 118 appartementen zijn gerenoveerd en er is...
Type: Project
Datum: 22-07-2016
In ketensamenwerking met Servatius Wonen & Vastgoed, een woningbouwcorporatie, heeft BAM Wonen onderhoud en energiebesparende werkzaamheden...
Type: Project
Datum: 31-10-2010
De reden voor de aanpak van de balkons van 176 portiekwoningen aan de Kasteel Hillenraadweg in Maastricht waren de doorgeroeste ophangpunten van de...
Type: Project
Datum: 10-12-2018
  BAM Wonen heeft een hoogniveau renovatie uitgevoerd, waarbij 30 kleine portiekwoningen zijn gerenoveerd en samengevoegd naar 18...
Type: Project
Datum: 06-11-2017
In ketensamenwerking met a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer, namens het Dutch Core Residential Fund, voeren we onderhoud en energiebesparende...
Type: Project
Datum: 31-07-2016
In (keten-)samenwerking met WonenBreburg heeft BAM Wonen groot onderhoud gepleegd aan de Sweelincklaanflats in Tilburg. Hierbij zijn de flats zowel...
Type: Project
Datum: 31-12-2014
In opdracht van WonenBreburg hebben wij in Breda 208 portiekwoningen energetisch en esthetisch verbeterd. Het groot onderhoud bestond uit twee delen...
Type: Project
Datum: 07-11-2017
In ketensamenwerking met a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer, namens het ASR Dutch Core Residential Fund, verduurzamen en verbeteren we 216 appartementen...
Type: Project
Datum: 11-04-2016
In ketensamenwerking met Servatius Wonen en Vastgoed voert BAM Wonen onderhoud uit aan 22 bewoonde woningen aan de Generaal Eisenhowerstraat in...
Type: Project
Datum: 25-10-2017
BAM Wonen heeft in opdracht van Woonkracht10 groot onderhoud aan 224 galerijwoningen aan de Nicolaas Beetsstraat in Alblasserdam verricht. De 224...

Pagina's