Duurzaam bouwen = óók denken aan de dieren

Tom Jongen en Theo Mol van BAM Wonen over diervriendelijk bouwen en renoveren

Als we het over duurzaam bouwen en renoveren hebben, denken we vooral aan energiebesparing. Klopt natuurlijk als een bus. Maar bij BAM Wonen gaan we verder dan dat. Rekening houden met de natuur is voor ons namelijk minstens zo belangrijk. Tom Jongen en Theo Mol weten daar alles van. Zij werken aan innovatieve manieren om vogels en vleermuizen te ontzien bij bouwprojecten van BAM Wonen.

‘Een win-winsituatie.’ Zo noemen beide heren de diervriendelijke voorzieningen die we bij de nieuwbouw en renovatie van woningen treffen. Theo Mol is projectmanager Bouwen op Maat bij BAM Wonen. Hij was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor verschillende nieuwbouwprojecten, waarbij veel rekening moest worden gehouden met gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Dat vroeg elke keer weer om innovatieve oplossingen die veel vergden van zijn improvisatievermogen. Sommige werkzaamheden waren soms immers al in volle gang.

Een leuke uitdaging

‘De bouw van ruim 80 woningen in de Utrechtse wijk Terwijde, een jaar geleden, is daar een goed voorbeeld van’, vertelt Theo. ‘De gemeente wilde de biodiversiteit behouden en daar samen met ons een plan voor maken. De bouw was op dat moment al van start gegaan. Een uitdaging dus, maar wel een heel leuke. Want ook wij vinden het belangrijk dat dieren in hun leefomgeving kunnen blijven wonen. Daarom keken we samen met de gemeente en een adviesbureau naar de mogelijkheden om de gierzwaluwen die daar veel leven, onderdak te bieden. En die kwamen er, bijvoorbeeld in de vorm van een gierzwaluwkast in de gevel. De architecte betrok de verblijven in het ontwerp, waarna ze werden geïntegreerd bij de bouw. Zo hielpen we de gemeente met een oplossing en gaven we de dieren meer ruimte. Een mooie win-winsituatie.’

Betere situatie voor dieren

Ook Tom Jongen, directeur Renovatie Concepten bij BAM Wonen, ziet voordelen voor alle betrokkenen. Al ontstond het initiatief voor diervriendelijke oplossingen bij hem op een andere manier. ‘In 2013 zijn we gestart met het landelijke project De Stroomversnelling, waarbij we een groot aantal woningen naar Nul-op-de-meter (NOM) renoveren. Industrialisatie, waarbij we dus het hele jaar door kunnen bouwen, is daarbij van groot belang. De flora- en faunawet schreef echter voor dat we sommige werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen konden uitvoeren.’ Daarom streefde Tom naar een oplossing waar iedereen – mens én dier – beter van wordt. ‘Mijn gedachte was: “Wat kunnen we doen zodat we het hele jaar door onafhankelijk kunnen werken, zonder daarbij de leefwereld van de fauna te beschadigen?” De oplossing moest een leefsituatie opleveren voor de vogels en vleermuizen die zelfs beter zou zijn dan daarvoor.’

Ontheffing

Na uitvoerig onderzoek en vele gesprekken met de Vogelbescherming, rijksoverheid en bewoners ontwikkelde het team van Tom een reeks innovatieve oplossingen om gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen op een juiste manier te huisvesten. Hierbij zijn ze niet over één nacht ijs gegaan: ‘We maakten de nestkasten helemaal op maat, waarbij we de ideale temperatuur voor dieren kunnen regelen. Voor de vleermuizen ontwikkelden we zelfs een uniek concept.’ Dat wierp zijn vruchten af: in 2015 werd een ontheffing getekend, waarmee BAM Wonen dankzij de diervriendelijke oplossingen ook tijdens het broedseizoen kon doorwerken. Die ontheffing geldt nu zelfs voor alle Nederlandse bouwers die het NOM-keur hebben en die de ontwikkelde en goedgekeurde voorzieningen treffen bij NOM-renovatie.

Stigma

De twee zien dit als een mooi voorbeeld van hoe BAM Wonen met innovatieve en duurzame initiatieven voor een positieve verandering in de markt zorgt. En dat terwijl het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Tom: ‘Het stigma bestaat dat dit soort initiatieven enorm ingewikkeld is, maar dat valt hartstikke mee. Ik heb het allemaal juist als heel constructief ervaren.’ Beaamt ook Theo, die zelfs bij het aanpassen van het bouwontwerp tijdens de werkzaamheden tegen weinig moeilijkheden aanliep. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met het grote draagvlak voor dit soort duurzame initiatieven. Beide heren hoorden vrijwel uitsluitend positieve geluiden. Van de betrokken ministeries tot de bewoners. ‘Logisch’, zegt Theo, ‘want wie kan hier nou in vredesnaam tegen zijn?’