Minister Blok: 'Transformatie vraagt om durf en creativiteit'

Succesvoorbeeld De Entree in Leiderdorp feestelijk geopend

De Entree, een voormalig kantoorpand in Leiderdorp, opende op 5 juli 2016 haar deuren. De succesvolle transformatie van De Entree laat zien dat de herbestemming van kantoren naar woningen een oplossing kan bieden voor de veranderende markt. Stef Blok minister voor Wonen en Rijksdienst: “Er zijn tot 2040 nog circa 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Met deze transformatie is het gelukt om ruim 6000m2 leegstaande kantoorruimte om te bouwen tot onder meer woningen.”

Ingeklemd tussen de A4 en een drukke doorgaande weg, met een ziekenhuis aan de ene kant en kantoorkolossen aan de andere kant, leende het gebouw aan de Elisabethhof in Leiderdorp zich niet meteen voor een woonbestemming. Toch durfden woningcorporatie Rijnhart Wonen, de Gemiva-SVG Groep, de gemeente Leiderdorp en BAM Woningbouw het samen aan om het kantoorpand te transformeren tot een gebouw met 33 sociale huurwoningen, twintig zorgappartementen en een activiteitencentrum. Met meer dan elfhonderd reacties laat De Entree zien dat er een enorme behoefte is aan sociale, betaalbare huurwoningen.

Grote leegstand kantoren

Transformaties van kantoren is een belangrijk agendapunt van minister Blok. Van de ruim 49 miljoen m2 kantoorruimte in Nederland staat 7,5 miljoen m2 leeg; dat is 15% procent van alle kantoren. Daar staat tegenover dat in veel gemeenten vraag is naar woonruimte. Een deel van de leegstaande kantoren kan daarvoor worden benut. Hiervoor is he

t ‘Expertteam Kantoortransformatie’ opgericht. Deskundigen van dit team kunnen de betrokkenen helpen met bijvoorbeeld het toepassen van bouwkundige wetten en regels, de financiering en de projectorganisatie.

4 vragen aan Minister Blok over transformaties van kantoor naar woning

 1. Wat zijn de grootste uitdagingen bij transformatieprojecten?
  “De grootste uitdaging is dat bij alle betrokken partijen de wil er moet zijn om leegstaand vastgoed aan te pakken. Bij zowel de eigenaar van het vastgoed, de ontwikkelaar en de lokale overheid. En bij transformatie naar wonen moet je rekening houden met de mogelijkheden van het gebouw en de omgeving. Invulling is maatwerk en vergt creativiteit van alle partijen. Bij grotere projecten gaat het er ook om samen te kijken naar de financiering.”
   
 2. Wat vindt u van het resultaat van De Entree? 
  “Ik zie dit als een van de succesvoorbeelden van transformatie door een woningcorporatie. Er zijn tot 2040 nog circa 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Met deze transformatie is het gelukt om ruim 6000m2 leegstaande kantoorruimte om te bouwen tot onder meer woningen. De corporatie heeft gewerkt met een ‘open’ uitvraag. Deze manier van werken vergt van corporaties dat zij ‘loslaten’ en van ontwikkelaars dat zij creatief meedenken en durf tonen. Met als resultaat dat in goede samenwerking door de betrokken partijen in relatief korte tijd woningen zijn gerealiseerd met een huurprijs onder de 600 euro per maand en met een energielabel B.”
   
 3. In hoeverre kunnen deze successen toegeschreven worden aan de betrokken partijen, in het bijzonder Rijnhart Wonen, Gemiva-SVG Groep en BAM Woningbouw?
  “De Entree is een relatief groot project. Daar is durf voor nodig. Er is maatwerk geleverd door alle partijen om de mogelijkheden van het gebouw goed te benutten.”
   
 4. Wat heeft het Expertteam Kantoortransformatie concreet bijgedragen aan dit project en wat is de doelstelling voor dit team de komende jaren?
  “In dit geval heeft de ambassadeur Margaret Zeeman van het Expertteam Kantoortransformatie met de woningcorporatie de mogelijkheden besproken die bij een transformatie om de hoek komen kijken. Denk aan wet- en regelgeving, de korting van 10.000 euro op de verhuurdersheffing bij het realiseren van woningen en het produceren van de uitvraag aan ontwikkelaars zonder een heel gedetailleerd plan op tafel te hebben liggen. Vervolgens is de corporatie met betrokken partijen aan het werk gegaan. Het resultaat van vandaag, waar oorspronkelijk een Japanse medicijnfabrikant was gehuisvest, mag er zijn. Het expertteam zet zich de komende jaren in op grootschalige transformatie van kantoren- en bedrijfsterreinen.”

Veranderende markt

BAM Woningbouw werkt graag mee aan herbestemmingsprojecten, zegt projectmanager Zuidwest Arjan Vellekoop: ‘Er is niet alleen sprake van veel leegstand, maar we zien ook de markt veranderen. Er is steeds meer vraag naar studentenwoningen en naar kleinere woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, omdat gezinnen niet zo groot meer zijn als vroeger. De bestaande voorraad van eengezinswoningen en galerijflats voldoet hier niet altijd aan. De herbestemming van kantoren biedt een prima oplossing.’

Met wat steun van de overheid die middels wetgeving regels kan versoepelen, wil BAM Woningbouw de kantoortransformatie graag een boost geven. Vellekoop: ‘Als grootste bouwer van Nederland proberen we daarin voorop te lopen. We streven naar een duurzame woningvoorraad in Nederland die kan voldoen aan de vraag vanuit de markt.’

Voor meer informatie over De Entree zie ook het artikel: 'Herbestemming kantoren biedt oplossing voor veranderende markt'