Duurzaamheid

Duurzaam denken en doen

Bouwen aan een duurzame omgeving waarin mensen zich thuis voelen en op een prettige manier leven. Dat is de missie van Koninklijke BAM Groep. We werken hieraan door onze mensen te voorzien van state of the art kennis, middelen en technologieën. En door oplossingen te bieden voor de gehele bouwketen.

Innovatiekracht

We zijn ambitieus: in 2020 willen we als koninklijke BAM Groep in Europa gezien worden als één van de meest toonaangevende bouwbedrijven als het gaat om duurzaamheid en innovatiekracht. Als een moderne onderneming met een gezonde winst en een sterke balans. Actief in de gehele bouwketen van de Europese thuismarkten en in snel groeiende economieën overal ter wereld. Aan die doelstellingen hebben we ons gecommitteerd in onze strategische agenda 2016 – 2020, ‘Building the present, creating the future’.


 

Nul-op-de meter en gasloos wonen

Nieuwe woningen bouwen we zo duurzaam mogelijk en ook bij renovatie is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Met nul-op-de-meter en gasloos wonen laten we zien dat we de polsslag van de samenleving goed aanvoelen.
Lees meer


 

Aanvullend Individueel Energiepakket

We helpen onze kopers graag om hun woning te verduurzamen. Met het Aanvullend Individueel Energiepakket krijgen koper persoonlijk verduurzamingsadvies. Dit advies is een aanvulling op de duurzaamheidsopties die we standaard al aanbieden.
Lees meer


 

CO₂ Prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) dat bedrijven stimuleert tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. De CO2 prestatieladder kent 5 niveaus. BAM Wonen is gecertificeerd voor het hoogste niveau (5) van de CO2 prestatieladder.
Lees meer


 

Duurzaam hout beleid BAM

Sinds 2008 hebben wij het beleid om alleen maar gecertificeerd hout toe te passen. Een doelstelling die we bijna volledig waarmaken. In 2019 kwam ruim 99 procent van het hout dat we gebruiken bij nieuwbouw en renovatie uit duurzaam beheerde bossen. 
Lees meer


 

Diervriendelijk bouwen en renoveren

Als we het over duurzaam bouwen en renoveren hebben, denken we vooral aan energiebesparing. Klopt natuurlijk als een bus. Maar bij BAM Wonen gaan we verder dan dat. Rekening houden met de natuur is voor ons namelijk minstens zo belangrijk.
Lees meer


 

Social Return

BAM Wonen staat middenin de samenleving en wil haar verantwoordelijkheid nemen met een actief sociaal beleid. Dat komt tot uiting in allerlei beleid en initiatieven. We bieden arbeidsongeschikt geworden medewerkers (WAO’ers) zo mogelijk werk op een andere plek binnen onze organisatie. 
Lees meer
 


 

Zo schoon mogelijk bouwen

Op onze bouwplaatsen passen we allerlei maatregelen toe om de uitstoot van CO2 tijdens het bouwen zoveel mogelijk te beperken. Van energiezuinige bouwketen met zonnepanelen tot led-verlichting, elektrische hoogwerkers en hybride aggregaten. Ook proberen we de doorlooptijd van de bouw zo kort mogelijk te houden. In het hele bouwproces monitoren we ons energieverbruik nauwkeurig met een slimme meter.