Duurzaam houtbeleid BAM

Verantwoord omgaan met hout
Sinds 2008 hebben wij het beleid om alleen maar gecertificeerd hout toe te passen. Een doelstelling die we bijna volledig waarmaken. In 2016 kwam 98 procent van het hout dat we gebruiken bij nieuwbouw en renovatie uit duurzaam beheerde bossen. 

Hout is een belangrijk materiaal in de bouw. Hout is hernieuwbaar. Bovendien leggen bomen CO2 vast. Ter illustratie: in 2016 gebruikten wij 10.000 m3 hout. Daarmee is circa 9.000 ton CO2 opgenomen en vastgelegd, veel meer dan de jaarlijkse uitstoot door BAM Wonen zelf (5.000 ton).

Minder ontbossing
Door gebruik te maken van hout uit verantwoord beheerde tropische bossen gaan we ook ontbossing tegen. Naarmate de vraag naar dit hout toeneemt, krijgen bossen een grotere economische waarde. Hierdoor is de kans kleiner dat ze gekapt worden. Minder ontbossing betekent automatisch minder toename van CO2 in de atmosfeer. Als er meer bos behouden blijft, is dit bovendien positief voor de biodiversiteit: 80 procent van de dieren zijn direct afhankelijk van bossen, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken. Daarnaast zijn we in feite allemaal afhankelijk van de biodiversiteit.