Duurzaam houtbeleid BAM

Verantwoord omgaan met hout
Sinds 2008 hebben wij het beleid om alleen maar gecertificeerd hout toe te passen. Een doelstelling die we bijna volledig waarmaken. In 2019 kwam ruim 99 procent van het hout dat we gebruiken bij nieuwbouw en renovatie uit duurzaam beheerde bossen. 

Hout is een belangrijk materiaal in de bouwsector. Hout is hernieuwbaar. Bovendien leggen bomen CO2 vast. BAM Wonen kocht in 2019 ruim 15.000 m3 hout in. 99,7% van dit hout kwam uit duurzame beheerde bossen (FSC). Daarmee is circa 13.500 ton CO2 opgenomen en vastgelegd, veel meer dan de directe uitstoot van BAM Wonen zelf in 2019 (3.400 ton).

Minder ontbossing
Door gebruik te maken van hout uit verantwoord beheerde tropische bossen gaan we ook ontbossing tegen. Naarmate de vraag naar dit hout toeneemt, krijgen bossen een grotere economische waarde. Hierdoor is de kans kleiner dat ze gekapt worden. Minder ontbossing betekent automatisch minder toename van CO2 in de atmosfeer. Als er meer bos behouden blijft, is dit bovendien positief voor de biodiversiteit: 80 procent van de dieren zijn direct afhankelijk van bossen, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken. Daarnaast zijn we in feite allemaal afhankelijk van de biodiversiteit.